Etikete

Na svakom pakiranju parketa treba postojati etiketa s informacijama o sadržaju, dimenzijama elementa te o vrsti drveta i sortiranju.

]]>