Europa nam donosi porez na štednju

HRVATSKA – Ulazak u Europsku uniju našim će građanima donijeti još jedan namet na koji nisu naviknuti – porez na kamate od štednje koje se u EU-u tretiraju kao i svaki drugi dohodak

Oporezivanje kamata na ušteđevinu, te ulazak svih depozita poduzeća i građana do maksimalnih 20.000 eura u sustav osigurane štednje, neke od najzanimljivijih promjena što čekaju Hrvatsku ulaskom u Europsku uniju. Što će nas točno zadesiti tog dana ovisi i o rezultatima pregovora kojima se može ishoditi i određeno razdoblje prilagodbe. No, činjenica je da nas sve te stvari ipak očekuju u budućnosti. Hrvatska ne oporezuje zarade štediša – kamate koje im banke plaćaju na ušteđevinu, a ta povlastica oslobađanja od poreza na dohodak što ne postoji u europskom oporezivanju, nije nerazumljiva uzme li se u obzir potreba poticanja građana na štednju, osobito nakon bankovnih kriza koje su se odrazile i na pad depozita u bankama.

No, uz oporezivanja kamata, Europska unija zahtijeva i uvođenje prekogranične razmjene informacija među državama članicama koje se tiču plaćanja kamata osobama s prebivalištem u EU-u. Kako Europa želi efikasno oporezivati prihode od kamata koje njezini građani zarađuju na njezinu području, tako zahtijeva takvu razmjenu informacija da bi, primjerice Italija, mogla ubrati porez na kamate koje njezini građani zarade, recimo, u Njemačkoj. Još su prije dvije godine porezni stručnjaci predlagali da se uvede oporezivanje kamata po stopi od 15 ili 20 posto, uz poseban tretman malih štediša. Svoj su stav argumentirali tvrdnjom da neoporezivanje kamata nije pomoglo gospodarstvu, a izvan sustava poreza na dohodak ostaju milijarde kuna. piše Sanja STAPIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>