Filozofski fakultet prema projektu Ante Kuzmanića

Split – Novi filozofski fakultet u o okviru sveučilišnog kampusa Visoka gradit će se prema projektu splitskog arhitekta Ante Kuzmanića i koautora Dujma Žižića, koji su odnijeli prvu nagradu na natječaju Sveučilišta u Splitu i Društva arhitekata Split.

Odlukom ocjenjivačkog suda druga nagrada pripala je idejnom rješenju Damira Rake, treća projektu Lovre Petrovića i Eugena Širole, a otkupljeni su i radovi autora Nene Kezića i Emila Šverka, kao i Zorana Danilova te Nore Nikšić. Prema prvonagrađenom Kuzmanićevu projektu, objekt će pokrivati površinu od osam tisuća kvadrata. Izvedbeni projekt planira se zgotoviti do konca godine, a čitava zgrada sagraditi za godinu i pol dana, za koju je Splitsko sveučilište, kao investitor, izdvojilo 60 milijuna kuna. Prema riječima Ivana Pavića, rektora Sveučilišta, riječ je o projektu kojem je nađeno najmanje zamjerki. Naime, prema Bolonjskom procesu, nove bi obrazovne ustanove trebale imati što bolje ostvarenu komunikaciju unutrašnjih prostorija, stoga je nužan dijalog između projektanta i korisnika zgrade. Na natječaj je pristiglo šest radova priznatih splitskih arhitekata, a ocjenjivački sud sačinjavali su Ivan Pavić, Željko Domazet, Robert Plejić, Helena Paver Njirić i Ante Milas, uz sudjelovanje dekana Visoke učiteljske škole Josipa Milata, te pročelnika Odjela za humanističke znanosti Joška Božanića. Sljedeći natječaj raspisat će se za zgradu Rektorata. Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr