Fizikalna i kemijska zaštita drveta

Fizikalna i kemijska zaštita drveta – Ukoliko se konstruktivnim mjerama ne postigne adekvatna zaštita, koriste se premazi koji odbijaju vodu ili impergnacija drveta, koji opet sprečavaju da drveni građevinski elementi preuzimaju vodu, te tako budu podložni stvaranju plijesni i gljivica. Premazi koji štite drvo trebaju se obnavljati nakon par godina. Kemijska zaštitna sredstva za drvo uništavaju štetne organizme. Ne smiju se koristiti bez stručnog savjeta. Konstruktivna zaštita drveta u većini slučajeva nije dovoljna bez kemikalija.

]]>