Fotovoltaik

Fotovoltaik – Površina zemlje dobiva od sunca energije oko 0,5-1 kilowatt/m2. Na tu vrijednost snažno utječu stupanj naseljenosti, nadmorska visina, dužina dana i položaj sunca (godišnje doba, geografska širina). Zračenje ljeti iznosi peterestruko više nego zračenje zimi.

Dobivanje struje iz sunčeve svjetlosti se naziva fotovoltaik. Gledano s fizikalnog aspekta se tu elektroni u određenim materijalima, takozvanim poluvodičima, potiču pod djelovanjem djelića svjetlosti na strujanje (pojednostavljena formulacija). Tako nastala struja se može preuzimati te nakon transformacije u odgovarajući napon i frekvenciju, koristiti kao primjerica struja za kućanstva ili se može napajati u strujnu mrežu.

Fotovoltaik ćelije (solarne ćelije) mogu iskoristiti raspoloživu energiju uz stupanj korisnosti od 15-23 %.

Najčešća primjena fotovoltaičnih uređaja je na krovnim konstrukcijama privatnih stanova za proizvodnju vlastitih potreba za električnom energijom. Ti uređaji su većinom priključeni na elektroenergetski sustav , kako bi se preko napajanja i mrežnog pogona izjednačile proizvodne oscilacije.

Ekonomičnost fotovoltaičnih uređaja raste s usporednim troškovima opskrbe strujom. Ti troškovi su visoki posebno kada se radi o novim priključcima ili najmanjim potrošačima, koji ne posjeduju neposrednu mogućnost pristupa mreži elektroenergetskog sustava.

Danas se cjenovno povoljnije solarnom strujom opskrbljuju automati za parkiranje, automati za cigarete, telefonske govornice, senzori za najavu zastoja i sl. nego što bi to bio slučaj s mrežnim napajanjem. Sljedeća mogućnost uporabe je u poljoprivredi kao npr. pojilišta za ispašu, električne ograde, provjetravanje ribnjaka, navodnjavanje, staklenici, polijevanje itd.

Već odavno se daje prednost uporabi fotovoltaika u astronautici i satelitskoj tehnici.

]]>