Garaže – domovi za automobile

Kod pomnijeg planiranja istovremeno se može u jednom potezu izvesti i zaštita ulaznog dijela od nevremena, a u oba slučaja carport se lijepo ugrađuje unutar cijelog objekta.

Alternativa je samostalni carport (većinom od metala ili drveta) koji se slobodno može konstruirati na sve moguće načine. Jednostavne verzije dostupne su već za cijenu od oko 1.500 €, a samostalna gradnja uz materijal iz nekog baumarketa može se ostvariti već za 500 € nadalje. Dobra ventilacija kod ovakvog načina gradnje razumljiva je sama po sebi, ali auto nije baš uvijek suh i ne pruža mu se 100% zaštita od vremenskih neprilika.

Pojedine drvene konstrukcije mogu se postrance i straga lagano zatvoriti, a za pojedine konstrukcije mogu se nabaviti odgovarajući zidni elementi, pojedini modeli mogu se korak po korak pretvoriti u zatvorenu garažu. Onaj tko želi masivniju izvedbu može izgraditi garažu od cigli.

Nedostatak su visoki troškovi i duže vrijeme gradnje. Puno manje posla bit će ako se naruči gotova montažna garaža koja je u međuvremenu postala nekom vrstom klasike gotove gradnje – doprema se na kamionu i za dva sata je postavljena kraj objekta. Kod pojedinih gotovih garaža treba ponešto i samostalno napraviti, a to se u prvom redu odnosi na projektiranje, usporedbu konkretnih ponuda i pripreme za montažu.

Velika sloboda pri oblikovanju

Gotova garaža danas više ne mora izgledati kao golema betonska kutija za cipele sa mjerama 3 x 6 m. Umjesto toga dostupna je u svim mogućim veličinama i oblicima sa ravnim ili sedlastim krovom, sa vratima i prozorima, različitim veličinama nadstrešnice i, prema želji, sa dodatnim prostorom za alat ili ostavom.

Takva garaža može se ugraditi i ispod zemlje, sa krovom na kojemu se mogu posaditi sve vrste zelenila. Podzemna garaža dolazi u obzir kod objekata bez podruma postavljenih na čvrstoj betonskoj ploči.

Na taj način omogućen je podzemni prostor siguran od smrzavanja i vlage. U tom slučaju moguće je produžiti krovište i na taj način iznad podzemne garaže osigurati zaštićeni prostor za odlaganje bicikla, kanti za smeće ili drva za ogrjev.

]]>