Geotekstil Fibertex

Prilikom građenja temelja prometnica, vodogospodarskih i različitih ekoloških građevina važnu ulogu uvijek igra stabilnost tla. Veoma često nije moguće izbjeći gradnju na mjestu s malom sposobnošću nosivosti, a ponekad se nepovoljni parametri pojave tek nakon početka građenja.

Jedan od tipičnih primjera je izgradnja autocesta i prometnica koje su građene pod veoma različitim uvjetima tla, zbog čega upravo stabilnost tla ima jedan od odlučujućih utjecaja na dugotrajnu kvalitetu i trajnost površine prometnice. Osim mehaničkih svojstava zemlje, i hidraulički uvjeti (visina podzemnih voda i njihova fluktuacija, poroznost zemlje i slično) imaju veliki utjecaj na stabilnost tla.

Netkani geotekstil Fibertex

Netkani geotekstil Fibertex je jedan od materijala koji se koristi kod rješavanja problema s nestabilnim tlom. Kvalitetni netkani geotekstili su izrađeni od polipropilenskih vlakana, koja su otporna na kiselinu i alkalnu okolinu te osiguravaju dugotrajnost i funkcionalnost nakon umetanja u temelje građevine. Ovu osobinu nemaju geotekstili izrađeni od polistirena, koji nije otporan na alkalnu okolinu. Poliesterski geotekstil se ne smije koristiti u okruženju s pH > 9. Netkani geotekstil ispunjava kod temelja građevine dvije osnovne funkcije: separaciju i filtraciju.

Separacija

Separacija je osnovni način korištenja geotekstila kod izgradnje cesta i željezničkih pruga. Prema standardu EN ISO funkcija separacije je definirana kao ‘zaštita od međusobnog miješanja susjednih različitih zemljišta i/ili nasipanih materijala korištenjem geotekstila’. – Geotekstil povećava nosivost tako da sprječava curenje materijala u zemlju.

– Geotekstil učvršćuje i stabilizira slojeve pijeska i šljunka.

– Geotekstil osigurava dugotrajnu stabilnost strukturnih slojeva.

Tražene osobine geotekstila

Čvrstoća kod povlačenja, otpornost na probijanja i elastičnost geotekstila moraju ispunjavati ne samo zahtjeve separacije, nego također moraju osigurati i otpornost na oštećenja prilikom instalacije. Karakteristična veličina otvora geotekstila mora biti takva da spriječi prolaz fine frakcije, kod čega propusnost vode mora biti minimalno jednaka onim u odvojenim strukturnim slojevima.

Filtracija

Filtarska funkcija geotekstila koristi se u istu svrhu kao separacijska funkcija, ali u drugačijim okolnostima. Prema normama RN ISO funkcija filtriranja je definirana kao ‘zadržavanje zemlje ili drugih čestica izloženih utjecaju hidrodinamičke sile kod istovremenog omogućavanja prodiranja tekućine u geotekstil ili kroz njega’. Za ovu funkciju se geotekstili naširoko koriste prilikom radova na građenju cesta i željeznica, a u obalnim područjima za zaštitu od erozije.

– Geotekstil sprječava pomicanje finih materijala do grubog materijala prilikom prolaza vode kroz zemlju.

– Geotekstil održava protok u zemlji uz minimalan gubitak tlaka.

– Geotekstil sprječava miješanje čestica pojedinačnih slojeva prilikom dinamičnog opterećenja prouzročenog prometom.

Ovdje su opisana dva projekta, kod kojih je geotekstil korišten za separaciju kod izgradnje autoceste M7 u Mađarskoj i filtriranje zaštite vodene građevine Jumeirah Palm Island, Dubai.

Autocesta M7 – Mađarska

Autocesta M7 od Budimpešte prema hrvatskoj granici morala je u dionici Ordacsehi-Balatonkeresztúr biti izgrađena na visokim slojevima treseta s vrlo niskim kapacitetom nosivosti. Dubina treseta bila je većinom 3 do 4 m, a na nekim mjestima 6 do 8 m. Razina podzemnih voda dosezala je skoro do površine terena. Očekivalo se slijeganje nasipa do 100 cm, a visina nasipa bila je 9 do 11 m.

Stabiliziranje mekog tla riješeno je korištenim geotekstila između različitih strukturnih slojeva nasipa. Na veoma lošem tlu korišten je geotekstil u kombinaciji s geomrežom. Ukupno je upotrijebljeno 1,2 mil. m2 geotekstila i 500.000 m2 geomreže. U projektu su korišteni geotekstili F-2B i F-320.

Otok Palm Jumeirah – Dubai

Lukobran, koji štiti otok palmi, bio je konstruiran drugačije nego što je uobičajeno kod obalne zaštite. Građevina je bila prva ove vrste i bilo je to uopće po prvi put da je lukobran smješten tako daleko u moru. Dubina vode na mjestu gradnje bila je 8 do 11 m i lukobran je bio dizajniran da zadovolji najgore moguće uvjete uključujući i stogodišnju oluju i utjecaj globalnog zatopljenja. Brana izlazi 4 m nad razinu mora prilikom veoma velike plime i oseke.

Izgradnja lukobrana

Na dnu mora je izgrađen greben od pijeska i u more su spušteni balvani mase oko jednu tonu. Na vanjskoj strani brane uložen je sloj balvana mase 1 do 4 tone, koji su spušteni u ocean pomoću plutajuće dizalice i smješteni pomoću specijalno obučenih ronioca. Na vrhu ovih manjih balvana su smještena dva sloja izgrađena od balvana mase skoro 6 tona.

Na brani izgrađenoj od balvana je s unutarnje strane instaliran geotekstil Fibertex. Geotekstil je namotan na čelično vreteno da se izbjegne plivanje geotekstila tijekom instalacije. Konačno smještanje i instalaciju geotekstila proveli su ronioci. Trake geotekstila su položene i zašivene da se onemogući bili kakav prodor pijeska, koji čini unutrašnji dio brane. Na geotekstil je napumpan pijesak i šljunak, da bi se geotekstil na mjestu učvrstio. Na kraju je s dna mora na branu napumpan pijesak, koji na unutarnjoj strani brane stvara plažu.

Ukupno je kod građenja brane iskorišteno 4.888.000 m3 balvana, preko kojih je položen geotekstil F-650M. Ovaj tip geotekstila je zadovoljavao kompleksne zahtjeve mehaničkih i hidrauličkih parametara. Nakon polaganja geotekstila počeli su neprekidno raditi plutajući strojevi za kopanje i premjestili su tako nevjerojatnih 92.234.000 m3 pijeska i stvorili konačni oblik brane.

Iz primjera se može vidjeti, da su geotekstili Fibertex pravo rješenje ne samo za klasičnu izgradnju prometnica, nego i za zahtjevnije projekte. Jedinstveni proizvodni proces osigurava čvrste i istovremeno elastične veze između vlakana. Zahvaljujući tome, geotekstili odgovaraju zahtjevima komplicirane primjene.

PRO Gradnja