Glina

Glina – Bijeli, prirodni materijal , koji se koristi kao punilo – uglavnom za unutarnje boje.

]]>