Golf će generirati dobrobit, ali je moguća bespravna gradnja u okolici

GROŽNJAN – Načelnik Rino Duniš smatra da su se od bespravne gradnje zaštitili općinskim prostornim planom koji je prošao »prvo čitanje«, a trebao bi biti usvojen za »tri, četiri mjeseca«

»Nakon što smo detaljno analizirali stanje i procijenili što izgradnja dvaju golf terena na tom području znači u ekonomskom, ekološkom i socijalnom smislu, naša je skupna ocjena da će se tim zahvatom sačuvati jedno danas napušteno i devastirano selo – Vrnjak, i krajobrazne vrijednosti njegovog okoliša, prvenstveno terase i suhozidi koji u Istri nestaju, a golf će generirati dobrobit i za okolna naselja – potaknuti ugostiteljsku, poljoprivrednu, agroturističku, obrtničku djelatnost, otvoriti nova radna mjesta, donijeti Općini značajne prihode, pa i produžiti turističku sezonu u priobalju ovog dijela Istre«, rekao je Lido Sošić, voditelj stručnog tima koji je izradio Studiju utjecaja na okoliš izgradnje golf kompleksa Vrnjak, na preksinoćnjoj javnoj raspravi održanoj u Grožnjanu. O tom projektu i samoj studiji naš je list opširno pisao prošloga ljeta. U odnosu na te informacije nema bitnih novina. Studiju je, uz vrlo povoljne ocjene o njenoj kvaliteti, prihvatila mješovita komisija Vlade RH, pa je koncem prošloga mjeseca upućena na javni uvid koji će trajati do 13. prosinca.

Do tada svatko može na uvid dobiti cjelovitu studiju u općinskoj upravi Grožnjana, a i u županijskom Odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Puli. Na oba mjesta građani mogu upisati primjedbe i prijedloge u posebne knjige ili ih dok traje javni uvid poslati poštom. Prvi smo put sažetak jedne takve studije objavili i na našim internetskim stranicama, www.istra-istria.hr, pa građani i drugi zainteresirani mogu i na taj način dobiti osnovne informacije o procjeni utjecaja na okoliš ovog zahvata, analizi koristi i troškova te mjerama zaštite okoliša tijekom izvođenja radova i kasnijeg korištenja tog kompleksa, napomenula je Ljiljana Dravec, voditeljica Odsjeka zaštite okoliša Istarske županije. Ona je kao koordinatorica javnog uvida moderirala i preksinoćnju raspravu, kojoj je, istini za volju, prisustvovala tek šačica zainteresiranih građana.Golf kompleks Vrnjak, kao što smo pisali, obuhvaća istoimeno selo na sjeveru Grožnjanštine i njegov okoliš uz potok Bazuje i greben Gredenje. Ukupna površina cijelog područja je 226,5 hektara, od čega bi dva golf igrališta, jedno visoke natjecateljske kategorije, drugo više »rekreativno-turističko«, zauzimala 180 ha.

Središte cijele »priče« je poslije Drugog svjetskog rata napušteno i do danas prilično devastirano (što od prirode što od lopova) slikovito selo, koje bi se temeljito obnovilo, dijelom dogradilo i uredilo kao apartmanski turistički smještaj, odnosno pratećim golferskim i ugostiteljskim sadržajima. Projekt »gura« i sve pripremne radove, pa i spomenutu studiju, financira tvrtka Energoplan Golf sa sjedištem u Grožnjanu. To je »kći« slovenskog holdinga Energoplan, kojem je na čelu rekreativni golfer Zlatko Sraka, a (su)ulagačke ambicije ima i OMV Isatrabenz. Prema Energoplanovim projekcijama, ukupna investicija doseže gotovo 20 milijuna eura. Predstavnik tvrtke na raspravi bio je Luka Levaj koji je potvrdio da su i dalje zainteresirani za koncesiju na zemljište, odnosno zakup građevinskog područja. Naime, kako je i ovom zgodom istaknuo grožnjanski načelnik Rino Duniš, Općina, koja je vlasnica nekretnina u Vrnjaku, neće ih prodavati, nego dati u dugoročni zakup, sukladan dužini koncesije koju će na poljoprivredno i šumsko zemljište za golf terene dati država. Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>