Gračišće dobiva pročistač otpadnih voda

Novigradska Vodoprivreda počela je gradnju pročistača otpadnih voda Gračišća. Uređaj, čiji se obrisi dijelom već naziru, bit će smješten u Šibljaku, dolini uz jugozapadne padine novog naselja. U ovoj fazi izgradit će se uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i kolektor do državne ceste Pazin – Vozilići, zapravo do same starogradske jezgre.

Vrijednost tih radova iznosi oko 1,8 milijuna kuna, od čega će 60 posto podmiriti Hrvatske vode, a preostalo Općina. Dosad je za tu investiciju Istarska županija Gračišću doznačila 400 tisuća kuna, saznajemo od načelnika Ivana Mijandrušića. Nakon toga nastavit će se s uređenjem kanalizacije u starogradskoj jezgri. Ovo je zacijelo najveći i najsloženiji građevinski zahvat u općini, čime počinje i uređenje spomeničke starogradske jezgre.

Upravo započeti radovi trebali bi biti dovršeni do ožujka iduće godine, a izgradnja kompletnog sustava odvodnje otpadnih voda Gračišća trebala bi se realizirati kroz iduće tri godine, najavljuje Mijandrušić. Gradnja kanalizacije u starogradskoj jezgri trebala bi početi iduće godine, a osim u sredstva Hrvatskih voda, Mijandrušić se uzda i u program SAPARD za komunalno opremanje ruralnih područja te ostalih fondova, čijim su sredstvima dosad na Gračašćini realizirani mnogi infrastrukturni projekti.

U kanal s cijevima za odvodnju otpadnih voda na različitim se razinama planiraju položiti i ostale instalacije komunalne infrastrukture – vodovodne cijevi, instalacije za struju i javnu rasvjetu, plin, kabelsku televiziju i slične potrebe. Sve će se graditi uz suglasnost Konzervatorskog odjela u Puli, da se ne bi narušila izvornost izgleda starogradske jezgre. Većina instalacija ukopat će se pod zemlju, a šahtovi i nadzemne elektroinstalacije nastojat će se prikriti.

Kanalizacija će odvojeno skupljati i odvoditi oborinske i sanitarno-fekalne vode. Dio oborinskih voda skupljat će se olucima u cjevovod koji će se provesti do lokaliteta Potok, u koji se sada izlijeva mjesna sanitarna kanalizacija. Dio oborinske kanalizacije bit će najvjerojatnije otvoren, a voda s krovova skupljat će se u kanale na ulicama, kao nekoć. Time će se ujedno obnoviti i jedan zaboravljeni segment drevne urbane opreme i uređenja grada. Sanitarna kanalizacija provest će se do pročistača u Šibljaku, a kolektor će skupljati i otpadne vode iz obiteljskih kuća na Klenju.

Ova je investicija, kako ističe načelnik Mijandrušić, izuzetno važna, jer se po njenom dovršetku otvara veća mogućnost turističke i kulturne valorizacije Gračišća. Uređenje komunalne infrastrukture preduvjet je uređenja ulica, od kojih će se neke popločiti, a neke ostati prekrivene makadamom. Suvremena komunalna infrastruktura zacijelo će doprinijeti većem zanimanju Gračišćana za uređenje kuća u staroj jezgri.

– Time će i sada izuzetno zanimljiv gradić nedvojbeno postati još zanimljiviji turistima i organizatorima kulturnih događanja, a što je najvažnije, stanovnicima će život učiniti ljepšim i ugodnijim, zaključuje gračaški načelnik Ivan Mijandrušić. Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>