Grad ruševina

SPLIT – Većina je ruševnih objekata koncentrirana u “povijesnim” kvartovima, no zahvaljujući prepoduzetnim graditeljima iz prošlog stoljeća, koji su zakidali na građevinskom materijalu i odoka interpretirali nacrte, pukotine se šire i po zidovima u novijim dijelovima grada

Iseli li Kerum staru gradsku jezgru i renovira li sve ruševne kuće, tko zna gdje će mu biti kraj, jer krene li tako, ruinu po ruinu, mogao bi stići do Pazdigrada — to je, naime, jedini splitski kvart u kojem još nema popucalih zidova, letećih kupa i atentatorske žbuke. Barem ne prijavljenih. Većina je ruševnih objekata, doduše, koncentrirana u Getu, Varošu, Lučcu, Matejuški, Radunici i ostalim “povijesnim” kvartovima, no zahvaljujući prepoduzetnim graditeljima iz prošlog stoljeća, koji su zakidali na građevinskom materijalu i odoka interpretirali nacrte, pukotine se šire i po novijim zidovima. U potrazi za najstrašnijim primjerima komunalne nebrige iznenadilo nas je da Grad nema evidenciju o ruševnim objektima. — Mi ne vodimo evidenciju, nego djelujemo po dojavi građana. Teško je s građevinama koje su u privatnom vlasništvu, jer intervencija predstavlja opasnost od povrede posjeda. Moguće je jedino, u specifičnim slučajevima, naručiti sanaciju, a vlasniku isporučiti račun — rekao je pročelnik za mjesnu samoupravu Ante Nakić. No, što građani misle o takvoj politici “laissez-faire” najbolje govori komentar jednog postarijeg sugrađanina, koji nas je zatekao u fotografiranju jednog od zapuštenih gradskih objekata. — On diže reklame, a ovakve sramote godinama stoje na ruglo gradu … — zavrtio je glavom i odšetao. pišu Tea SUMIĆ i Ana JERKOVIĆ snimili Joško ŠUPIĆ i Nikola VILIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>