Grad sada štite kamene obloge

ŽUPANJA – Od planiranih 80 radnih dana, ove su godine radovi na sanaciji savskog nasipa kod Županje, odnosno, gradnji obaloutvrde uz Zavičajni muzej “Stjepan Gruber” trajali samo 32 dana.

Naime, kako pojašnjava pomoćnik nadzornog inženjera Ispostave vinkovačke Ispostave Hrvatskih voda Daniel Perunski, Sava je upravo na tome mjestu, uz česta kišna razdoblja ovoga ljeta, pokazala svoju nepredvidljivost naglim nadolaženjem i prekidanjem radova. Nasipu je, zbog podlokanosti, prijetilo urušavanje u rijeku, tako da je na mjestima gdje su postavljeni temelji ugrađivana kamena obloga koja će se prostirati na čak 3.400 četvornih metara površine.”Unatoč čestim prekidima u radovima, ove je godine ugrađeno 2.000 četvornih metara obloge, tako da je uspješno završeno 80 posto radova,” naglašava Perunski dodajući da se jedan dio radova ne može izvoditi zbog mogućeg pritjecanja velikih voda koje se približavaju i do +700, a na +800 uvode se redovite mjere od poplave.

Dakle, za ovu je godinu s radovima završeno, a osiguravanjem najkritičnije dionice savskog nasipa, kako je bilo i najavljeno, cilj je bio omogućiti građanima pristup Savi.Također, iz gradske uprave najavljuju da će se sljedeće godine na istom potezu na kojemu se gradi obaloutvrda urediti šetalište, jer je namjera otvoriti Županju prema Savi i iskoristiti prednosti položaja grada uz rijeku. Inače, planom rada vinkonačke ispostave Hrvatskih voda za 2005. nastavljeno je i pojačanje zaštite od poplave povišenjem savskoga nasipa kod Bošnjaka u dužini od 2 km, pa je to i obavljeno, unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama. Kiše su radove prekidale, ali je jesen omogućila radove u vrijednosti 5,5 mil. kuna. Autor: Z.KNEŽEVIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

]]>