Građani su i dalje opterećeni krizom !

Tek 2% građana smatra da nema više krize u našoj zemlji, još 2% računa da ćemo s krajem godine izaći iz krize, 12% ocjenjuje da iz krize izlazimo unutar godine dana ali 79% ih navodi da će se kriza kod nas nastaviti čak tri ili više godina. Takvih pesimista je 82% u Slavoniji, 81% u sjevernoj Hrvatskoj te Lici / Kordunu / Banovini, zatim 80% u Istri i Primorju, 79% u Zagrebu i okolici, te najmanje u Dalmaciji – 75%.

Posljedice utjecaja krize i dalje se u kućanstvu najviše odnose na smanjene troškove za odjeći i obuću (kod 57%), niže ili nikakve troškove za užitak / razonodu (kod 53%), manje troškove prehrane i/ili osobne higijene (kod 34%). Četvrtinu kućanstava pogodio je otkaz na poslu (člana kućanstva) a 19% kućanstava osjeća posljedice smanjenja plaće ili kašnjenje, (ne)isplata plaće kod nekog od ukućana.

Sada se 50 posto građana i više boji da će dalje rasti mogućnosti da se izgubi posao ili još teže nađe posao, odnosno, 65 posto građana se slaže s tvrdnjom da će nezaposlenost i dalje rasti.

Trenutnom financijskom situacijom zadovoljno je 23% građana, suprotno – nezadovoljnih je čak 49%. Stoga ne čudi da će se njih 69% manje zaduživati u slijedećih godinu dana (uzimati kredite, koristiti dozvoljeni minus po tekućem računu, koristiti kreditne kartice).

Zanimljivo je da se 45% građana slaže s tvrdnjom da je bankarski sustav u Hrvatskoj siguran (34% niti se slaže niti se ne slaže s tvrdnjom , 18% se ne slaže). Odnosno, 43% se slaže da je štednja građana sigurna u bankama u Hrvatskoj (niti se slaže niti se ne slaže 33% , ne slaže se 22%). Slaganje s tvrdnjom da će bankarske kamate na kredite u slijedećih godinu dana biti stabilne (neće se mijenjati) iskazalo je 23% građana (još 36% niti se slaže niti ne slaže, 27% se ne slaže). Da će kuna u slijedećih godinu dana znatno pasti / izgubiti na vrijednosti slaže se 34% građana ( 36% se niti slaže niti ne slaže, 20% se ne slaže).

Razmišljajući o slijedećih godinu dana područje koje najviše zabrinjava građane u Hrvatskoj je ekonomska / gospodarska kriza – 63%. Na drugom je mjestu gubitak posla / povećanje stope nezaposlenosti – 45%. Slijede: neefikasna vlada (sadašnja / buduća) – 35%, smanjenje životnog standarda – 32%, kriminal / korupcija – 27%, inflacija / rast cijena – 29%, zdravlje i zdravstvena zaštita / sektor javnog zdravstva – 21%. Sadržaji poput zagađenje okoliša, kvaliteta obrazovanja / politika obrazovanja, građanski nemiri, terorizam i sl. na dnu su liste zabrinutosti a svaki od njih ima učešće od tek 5 ili manje postotaka.

O istraživanju : prikazani podaci rezultat su istraživanja na reprezentativnom uzorku (n=1.000 ispitanika), starost 15 + godina, slučajni odabir; osobni intervju u kućanstvu; srpanj 2011.g.

GfK Grupa pruža osnovna znanja koja trebaju industriji, trgovini, uslužnim kompanijama i medijima kod donošenja tržišnih odluka. Pruža se opsežan raspon informacija i konzultatntskih usluga na tri poslovna sektora – „Custom Research“, „Retail and Technology“ i „Media“. Po veličini četvrta smo organizacija za istraživanje tržišta u svijetu, rasprostranjeni u preko 100 zemalja i zapošljavamo preko 10 tisuća ljudi. U 2009. godini GfK Grupa je imala prodaju od preko 1,16 miljardi eura. Detaljnije informacije nalaze se na: www.gfk.com. Slijedite nas na Twitter-u: www.twitter.com/gfk_group.

GfK HRVATSKA počinje s radom u jesen 1999. godine. Preko 50 stalno zaposlenih djelatnika (s područja psihologije, sociologije, informatike i ekonomije) čine vodeću istraživačku kuću u Hrvatskoj. Raspolažemo nacionalnom mrežom od preko 900 anketara i osam regionalnih koordinatora, suvremeno opremljenim studijem za grupne diskusije i telefonska (CATI) istraživanja te potpuno opremljenom infrastrukturom za online istraživanja (GfK OnlinePool trenutačno broji više od 11.000 članova). Više informacija na: www.gfk.hr

Svi istraživački projekti GfK Centra za istraživanje tržišta provode se u skladu s odredbama „Međunarodnog kodeksa za provedbu tržišnih i drugih istraživanja“,kojeg su donijele Međunarodna trgovačka komora (ICC) i najveća svjetska udruga istraživača tržišta – E.S.O.M.A.R.