Građevinski otpad

Otpad koji nastaje prilikom nove gradnje, rekonstrukcije postjećeg objekta, sanacije ili rušenja naziva se građevinskim otpadom. Prema tehničkim uputama ovaj otpad se dijeli u građevinski zasip, otpad s gradilišta, iskop zemlje i otpad od loma asfalta.

Materijali nastali prilikom rušenja/ponovne gradnje dijele se prema pretežnom udjelu mineralnih tvari (pijesak, kamen, zemlja) u građevinski zasip i prema udjelu nemineralnih tvari u otpad s gradilišta.

Građevinski otpad se može ponovno korisno upotrijebiti, pri čemu se otpad koji sadrži štetne sastojke zasebno odlaže i uklanja. 70 % ovakvog otpada može se ponovno iskoristiti.

Otpad se prema dogovoru odvozi izvođač građevinskih radova. Grubi otpad se odvaja i koristi npr. za terase i kolčenje (nasipavanje) puteva.

Otpad se ne smije ukopavati na građevinskom zemljištu ili koristiti kao ispuna građevinske jame.

Nije svaki otpad smeće, dapače, otpadne tvari koje ostaju nakon građevinskih radova mogu čak donijeti i zaradu. No, da bi na otpadu zaradili potrebno ga je prije svega upoznati, a potom i odvojeno prikupljati.

Tvari poput kabela i metala treba odvojeno prikupljati i proslijediti tvrtkama koje se bave recikliranjem istih. Koje se tvrtke bave recikliranjem možete doznati putem web stranice Hrvatske burze otpada (www.biznet.hr).

Više o zbrinjavanju građevinskog otpada pročitajte ovdje.