Građevno područje u Hrvatskoj – za 16 milijuna stanovnika!

PULA – Nakon dvogodišnjeg snimanja stanja i upoznavanja s najvažnijim problemima, Savjet prostornog uređenja RH objavio je procjenu i dao preporuke za unaprjeđenje uređenja prostora, o čemu će biti riječi i na današnjoj konferenciji za novinare u Zagrebu.

Ocijenjeno je da naslijeđene vrijednosti prostora i krajolika uvelike narušava pretjerana apartmanska izgradnja, nezadovoljavajuće planiranje i izvedba novih naselja uz mimoilaženje lokalnog arhitektonskog izraza, uniformirana i bezlična izgradnja, agresivna prometna i industrijska infrastruktura koja često razara krajolik, nepoštivanje vrijednosnih kategorija prilikom zahvata u zaštićenim cjelinama, kao i nekontrolirana izgradnja poljodjelskih građevina.

Loši prostorni planovi Na zamolbu da predoči najaktualnije probleme i ukaže na žarišta prostorne devastacije u Istarskoj županiji, predsjednik Savjeta Jerko Rošin pojasnio je da im nije bila namjera koncentrirati se na pojedina područja, o čemu će više riječi biti u godišnjim izvješćima, kao ni držanje lekcija. »Cilj je bio izvući zajednički nazivnik stanja u prostoru, ukazati na opću situaciju koja je nastala nepripremljenošću za novo društveno uređenje, demokraciju i kapitalizam, te zauzeti stav«, rekao je Rošin. Međutim, ukazao je na sve zamjetniju promjenu stanja svijesti. »Intenziviranjem borbe protiv bespravne izgradnje postiglo se njezino smanjenje, a protiv bespravnog načina građenja izjašnjava se 80 posto ljudi«, napominje predsjednik Savjeta, ali i ističe da je sada na djelu divlja gradnja uz pribavljene sve potrebne dozvole. – Riječ je o svojevrsnoj legalnoj bespravnoj izgradnji koja je rezultat sprege privatnih interesa i onih koji rade na državnoj razini, a u suprotnosti je s općim interesom u prostoru, strukom i zakonom. Doneseni su loši prostorni planovi koji su prošli proceduru, a resorno ministarstvo ne može reagirati. Stoga je nužno naći zaštitne mehanizme, od osnivanja državnog zavoda za prostorno planiranje i urbanizam, kao strateške planerske institucije, do mogućnosti arhitektonske revizije i kontrole prostornih planova, jer ne zaboravimo da prilikom njihova izglasavanja ruke dižu ljudi koji nemaju potrebna znanja o urbanizmu, istaknuo je Rošin. Ustvrdio je da nas može spasiti jedino dobro planiranje, ističući pritom da se na urbaniste-planere, kojih i tako nema dovoljno, posebno onih školovanih i iskusnih, vrši veliki financijski pritisak, od čega bi se oni trebali znati i moći obraniti.

Niska kvaliteta arhitektonskih realizacija Naime, u procjeni stanja navodi se da na razini županija, gradova i općina u pravilu ne postoje strategije prostornog uređenja i gospodarskog razvoja, a izradi prostornih planova ne prethode gospodarsko-stručne analize. S obzirom da ne postoji jasna strategija i program razvitka lokalne uprave i samouprave, građevna su područja u prostornim planovima predimenzionirana. Prema postojećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, u Hrvatskoj je moguće smjestiti oko 16 milijuna stanovnika, što je nesrazmjerno potrebama. Planiranjem neopravdano (pre)velikih građevnih područja (za stanovanje i gospodarsku djelatnost) neracionalno se zauzima teren, što poskupljuje komunalnu opremljenost, raspršuje izgradnju i dovodi do desetljećima nedovršenih građevnih predjela. Osim toga, navodi se dalje, provedbu prostornog uređenja Hrvatske otežava i prevelik broj propisanih urbanističkih planova i za to potrebne dokumentacije. U zakonskoj proceduri odobravanja zahvata i projekta ne postoji kategorija ocjene kvalitete urbanističkog plana i arhitektonskog projekta, što za posljedicu onda ima nisku kvalitetu arhitektonskih realizacija. Iako formalnopravno zadovoljavaju zakone i propise, one najčešće nisu zadovoljavajuće uklopljene u ambijent, piše u izvješću. Na koncu Jerko Rošin ističe izuzetnu ulogu medija u podizanju svijesti javnosti za prepoznavanje narušavanja prostornog uređenja. »Zahvalni smo medijima koji stalno prate i iskazuju zanimanje za ovu problematiku, uočavaju zloporabe u prostoru i o tome nas konstantno izvještavaju«, rekao je Rošin. V. KAPELOTO Izvor: www.GlasIstre.hr

]]>