Gradilišna rasvjeta

Po potrebi svjetlo se može zasjeniti kako bi ga se usmjerilo na područja unutar gradilišta i izbjeglo iritiranje.

Rasvjeta u tunelu mora pokrivati cijelu duljinu i ne smije biti manja od potrebne za siguran rad i pristup, najmanje 100 W na svakih 10 m dužine tunela, ali po potrebi i više.

Alternativan izvor energije i sustav rasvjete u slučaju nužde mora postojati kako bi se omogućilo izvođenje nužnih zahvata i sigurna evakuacija u slučaju prekida primarnog napajanja.

Također mora biti dostupan odgovarajući broj ručnih svjetiljaka na ključnim mjestima u tunelu. Slična pravila za rasvjetu vrijede i na svim tipovima gradilišta.

Zaštita od buke i vibracija

Razina buke i granice vibracije moraju biti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, kao i ostalim zakonskim odredbama i propisima. Izvođač mora odabrati i primijeniti metodu rada, dijelove pogona i kontrole u radu kako bi smanjio razinu buke i vibracija uključujući profesionalnu buku i izloženost vibracijama od radnog pogona, te kako se ne bi prešla maksimalna dopuštena razina buke i vibracije.

Usklađenost s razinama vibracije ne oslobađa izvođača njegovih obveza u pogledu šteta na drugom objektu ili posjedu te će se po potrebi, u tijeku gradnje, podići i zadržati privremene ograde odgovarajuće visine uzimajući u obzir da ta ograda mora istodobno predstavljati i zvučnu barijeru oko radnih područja.

Ograde će se, po potrebi, demontirati i ponovno montirati u skladu s napredovanjem radova. Linija ograde mora biti ujednačena i vanjska strana ograde mora se zaštititi trajnim premazom. Po potrebi, da bi spriječio refleksiju buke, izvođač mora obložiti unutarnju stranu ograde odobrenim materijalom koji smanjuje buku, a materijal mora biti vatrootporan i vodootporan.

Lokalne ograde ili nadstrešnice podići će se da se zaštite određene aktivnosti, npr. one gdje se primjenjuju pneumatske ili hidrauličke tehnike rada kao i stacionirani pogoni, dopremit će se na gradilište i koristiti ekološki prihvatljiva oprema s tihim radom, u skladu sa sigurnim i djelotvornim izvođenjem radova.

Oprema također mora profesionalnu buku i emitiranje vibracije svesti na najmanju moguću mjeru. Pogon se mora pravilno održavati i treba se voditi dokumentacija o obavljenom servisu. Pogon mora imati odgovarajuće prigušivače i naprave za prigušenje vibracije kojima se mora rukovati u skladu s proizvođačevim preporukama tako da se izbjegne emitiranje pretjerane buke ili vibracije.

Tamo gdje je potrebno mjerenje buke i vibracija, izvođač mora nabaviti opremu za mjerenje buke i vibracije u tijeku cijelog razdoblja gradnje te je kalibrirati i njom rukovati po proizvođačevim preporukama.

Sustavi mjerenja vibracije moraju biti u skladu s odgovarajućim normama. Izvođač mora mjeriti razine buke i vibracije uzrokovane radovima na gradnji za vrijeme radnog vremena u cijelom razdoblju gradnje. Kod svakog prelaska određene razine buke ili vibracije, izvođač mora odmah obavijestiti nadzornog inženjera i dogovoriti preventivne mjere.

Svi dijelovi pogona koji uzrokuju pretjerane razine buke ili vibracije moraju se ukloniti s gradilišta i zamijeniti odgovarajućom alternativnom opremom. Nadzorni inženjer može uputiti izvođača u pripremu i primjenu alternativnog procesa ako metoda koja se koristi kod gradnje uzrokuje nepotrebno ometanje.

Navedeni pripremni radovi prikazuju samo osnovni presjek onoga što se mora napraviti prije negoli se uistinu krene s pravim izvođenjem.

Stavke kao što su mjerenja, komunikacijski uređaji i sustavi, transport i slično izostavljeni su, kao i mnogi drugi bitni čimbenici, jer se fundamentalnim na terenu smatra ostvariti osnovne građevinske uvjete kao što su vodovodni i električni priključak te sigurnosni uvjeti (ventilacija, rasvjeta, požar, buka…) glede života i zdravlja osoblja te pravodobne izvedbe radova.

Pripremni radovi se, kao uostalom i cjelokupni projekt, izvode u etapama. Svaka etapa je iznimno bitna kao cjelina, ali i kao dio cjelokupnog projekta, stoga nedostaci i nepotpun rad, na naoko nebitnoj stvari, mogu u konačnici imati dalekosežne i tragične posljedice.

Učinkovit i pravodobni rad po etapama, za temelj ima dobru i kvalitetnu pripremu svih etapa rada, stoga je preporuka da se zbog financijskih i vremenskih ušteda koje se mogu ostvariti dobrom pripremom, na nju obrati i značajna pozornost.

Literatura

  • [1] Opći tehnički uvjeti za radove na cestama – cestovni tuneli; HAC – IGH; 2001.
  • [2] KUEN ZGRADA i TRANCRO – Nacionalni energetski programi, Energetski institut \”Hrvoje Požar\”, 2001.
  • [3] Zakon o sigurnosti prometa, Narodne novine.

    ]]>