Gradit će se plivalište na Kantridi

RIJEKA – Ugovor o uvrštenju municipalnih obveznica grada Rijeke u prvu kotaciju, odnosno na službeno tržište Zagrebačke i Varaždinske burze u Rijeci su potpisali gradonačelnik Vojko Obersnel, direktor Direkcije tržišta kapitala Privredne banke Zagreb Goran Kursan, direktor Zagrebačke burze Adnan Hafizadić i direktorica Varaždinske burze Melita Marčeta.

Prva tranša riječkih amortizirajućih obveznica izdana je 18. srpnja ove godine ukupnog nominalnog iznosa 8.191.504 eura s polugodišnjom isplatom kupona od 4,125 posto, dospijeća 18. srpnja 2016. godine. To izdanje ujedno predstavlja izdanje municipalnih obveznica s najdužom ročnošću, a dodatna posebnost je i u tome što je to prvo izdanje obveznica u Hrvatskoj s mogućnošću prijevremenog otkupa. Navedeni iznos utrošit će se u gradnju novog plivališnog kompleksa na Kantridi, gdje će se 2008. održati Europsko prvenstvo u malim bazenima. »Naravno da postoje i jednostavniji modeli financiranja od izdavanja obveznica, ali grad Rijeka se za ovo opredijelio jer smo grad lider u razvoju lokalne samouprave, zbog čega moramo poticati nove oblike financiranja«, izjavio je gradonačelnik Obersnel, izražavajući nadu da će izlazak grada Rijeke na burze potaknuti interes investitora za druge riječke projekte. Ujedno je izrazio žaljenje što Vlada još prošle godine Rijeci nije dala jamstvo za izdavanje obveznica, jer je cijena kapitala tada bila veća nego sada, i što je umjesto 300.000 eura odobreno izdavanje obveznica od 180.000 eura. Izniman interes građana, osim u Rijeci, bio je prisutan i u ostalim gradovima Hrvatske čime se omogućilo i građanima Opatije, Crikvenice, Krka, Novalje, Rovinja, Zadra i Zagreba da sudjeluju u izgradnji novih riječkih bazena. Najveći interes za obveznice pokazale su žene. Građani su sudjelovali u kupnji obveznica od simboličnog iznosa od jednog eura, pa sve do nekoliko desetaka tisuća eura. Izdavanje druge tranše gradskih obveznica očekuje se u prvom kvartalu 2007. godine. Ljiljana Mamić Pandža Izvor: www.Vjenik.hr

]]>