Graditeljski “boom” u općini Podgorač

PODGORAČ – Ova je godina, ili bolje reći (pro)ljetno razdoblje za Općinu Podgorač po ulaganjima u kapitalne investicije jedno od važnijih.

Najviše pozornosti posvećeno je rješavanju naslijeđene komunalne neizgrađenosti, jer Općina Podgorač jedina u našičkom kraju još nema ni vodovod ni kanalizaciju. Najveći i najskuplji zahvat svakako je gradnja kanalizacijske mreže u Podgoraču u koju će do kraja godine biti uloženo 1,875.000 kuna. Taj veliki posao zajedno ostvaruju Hrvatske vode, Općina Podgorač i Našički vodovod d.o.o., koji je i izvođač radova. – Hrvatske vode sudjeluju s 1,5 milijuna kuna, Općina Podgorač s 281.250 kuna, a preostali iznos osigurava Našički vodovod. Do kraja godine planira se sagraditi 2,5 kilometara mreže u tri ulice – rekao je općinski načelnik Goran Đanić. Osim toga, još ovog ljeta trebala bi početi gradnja plinske mreže u naseljima Stipanovci i Kelešinka, dok bi radovi na gradnji magistralnog vodovoda na dionici Markovac Našički – Razbojište krenuli iduće godine. Prioritet ima i uređenje poduzetničke zone, za koju je u tijeku izrada Studije opravdanosti izgradnje. Načelnik Đanić kaže da će Studija biti gotova sljedećeg mjeseca, nakon čega će se naručiti projektna dokumentaciju za cestovnu infrastrukturu. Za taj će gospodarski projekt Osječko-baranjska županija dati 100.000 kuna. U naseljima Budimci, Bijela Loza i Poganovci obnovljeni su društveni domovi, u koje je uloženo 360.000 kuna. U uređenje društvenog doma u samom Podgoraču investirano je 170.000 kuna, a da bi se potpuno uredio nedostaje još 100.000 kuna. Načelnik Đanić kaže da će potreban novac zatražiti od županijske vlasti, koja je uređenje domova sufinancirala sa 50.000 kuna. Autor: S.FRIDL Izvor. www.Glas-Slavonije.hr

]]>