Gradnja i “papirologija” za novi kolni prilaz kući približno 7.000 kuna!

OSIJEK – Ispred kuće u Gupčevoj imali smo kolni prilaz od betonskih kocki koji su radnici devastirali radeći novu prugu. Tko će popraviti štetu – pita umirovljenica iz Donjeg grada.

Slično pitanje muči obitelj iz Gupčeve ispred čije kuće nije postajao sagrađeni kolni pristup na cestu.: “Susjedi pričaju da će tvrtka “Plužarić”, koja za GPP radi dio radova vezanih za prugu, popločavati kolne prilaze i da će posao “koštati” od 1.800 do 2.000 kuna, pa nas zanima kome se u GPP-u treba javiti da nam sagradi kolni pristup?” – Javna površina na kojoj su bili kolni prilazi bit će dovedena u stanje prije rekonstrukcije tramvajske pruge čak i bolje. Dio pružne trase u Donjem gradu bit će završen krajem prvoga tjedna u rujnu, nakon čega ćemo sanirati prijašnje kolne pristupe od kocki. U vrijeme radova montažne su kocke dignute na tridesetak kolnih prilaza i oni će biti sanirani o trošku ukupnih radova. Ima građana koji se bune tražeći gradnju kolnog pristupa, iako su prije imali tucanik te pokušavaju iskoristiti situaciju kako bi besplatno dobili kolni pristup – kaže Zoran Tanasić, šef Službe održavanja pruge i građevinskih objekata u osječkom GPP-u, te pojašnjava:

Točno znamo gdje je postojao kolni pristup i treba ga vratiti, dok za buduće pristupe GPP nije nadležan. Naime, za gradnju treba tražiti suglasnost za priključenje na županijsku cestu u Gupčevoj i to od županijske Uprave za ceste, a Grad daje suglasnost za korištenje javne površine – zaključuje. Građani za to mogu sami ishoditi dokumentaciju, no, problem je što izrada dokumentacije i manjim dijelom trošak administracije može dosegnuti 5.000 kuna, a dodaju li se tomu radovi i materijal teški do 2.000 kuna, za novi kolni prilaz treba oko 7.000 kuna. Zato i ne čudi što neki nastoje od GPP-a ishoditi plaćanje gradnje kolnog prilaza, dok brojni od njega odustaju kad saznaju da za izradu geodetske podloge treba približno 2.000 kuna, za idejno rješenje (projekt) oko 2.000 kuna, za pristojbe vezane uz suglasnosti 280 kuna i za dozvole oko 660 kuna.

Inače, u tvrtki “Geonita” nude cjelovitu uslugu ishođenja dokumentacije, a to znači izradu geodetske podloge (situacijski plan) s ucrtanim podzemnim instalacijama, izradu idejnog te glavnog projekta neophodnih za lokacijsku dozvolu koju izdaje Ured za urbanizam i izgradnju (Županijska). Ovaj ured prema službenoj dužnosti od Grada može tražiti posebne uvjete građenja u ime investitora te kad postoji sva dokumentaciju, izdaje građevinsku dozvolu. Autor: Nevenka ŠPOLJARIĆ Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr

Kako ishoditi suglasnosti? – Za dobivanje suglasnosti priključenja na županijsku cestu 4087 u Gupčevoj zbog gradnje kolnog prilaza, građani se mogu obratiti u Upravu za ceste Osječko-baranjske županije na Vijencu I. Meštrovića 14 e. Da bi dobili suglasnost trebaju ponijeti situacijski plan, idejno rješenje kolnog prilaza s njegovom širinom i dužinom u odnosu na prugu i cestu koje radi ovlašteni projektant. Prije donošenja suglasnosti investitor plaća 255 kuna pristojbe jer izlazimo na teren utvrđujući uvjete priključenja kolnog pristupa cesti. S tom suglasnosti treba otići u gradski Upravni odjel za urbanizam (Kuhačeva 9) gdje se ishodi suglasnost za korištenje javne površine da bi se dobila dozvola za gradnju, kaže Franjo Sušec, suradnik za sigurnost prometa u županijskoj Upravi za ceste.