Gradski parkovi u novom ruhu

DUBROVNIK – Turistička zajednica i Grad Dubrovnik planiraju uređenje parkova u Gružu, ispred robne kuće “Minčeta”, u Pilama i na Pločama – Trebao bi se ostvariti i projekt lungo mare od hotela “Kompas” do “Neptuna”, o kojemu se već desetljećima govori

Nakon niza intervencija na uređenju Grada u prvoj polovici godine, idućih mjeseci nastavit će se s ostvarenje projekata koji će pridonijeti većoj razini uređenosti Dubrovnika, kao i poboljšanju turističke ponude. Turistička zajednica i Grad Dubrovnik kao prioritet izdvojili su uređenje gradskih parkova, prije svih onih u Gružu i ispred robne kuće “Minčeta”, a također i parkova u Pilama i na Pločama. Do početka idućega ljeta, kako je rekao predsjednik Turističke zajednice Grada i član Gradskog poglavarstva zadužen za turizam Đuro Market, također bi konačno trebao biti ostvaren projekt lungo mare od hotela “Kompas” do hotela “Neptun” o kojemu se već desetljećima govori. Zima će proteći u ostvarenju još nekoliko pomno odabranih projekata koji se planiraju završiti do početka idućega ljeta, a jedan od njih je turistička signalizacija.

Do sada je na području Grada postavljeno 13 tipiziranih ploča, takozvane smeđe signalizacije, koje su usklađene sa svjetskim normama u toj oblasti, a do lipnja 2006. postavit će se svih 76 ploča. Time će dijelom biti ispravljen dosadašnji nedostatak na koji su posebno upozoravali dubrovački gosti nezadovoljni nepostojanjem putokaza i informacija koje bi im omogućile lakše snalaženje u Gradu i pronalaženje kulturnih i povijesnih znamenitosti. A na obilježavanje kulturno-povijesnih spomenika odnosi se drugi dio projekta – smeđa signalizacija unutar gradske jezgre koja je znatno zahtjevnija za izvedbu. Naime, uz putokaze trebaju biti postavljene i “interpretativne” ploče koje će sadržavati osnovne informacije o svakom spomeniku kulture, no i taj će se posao, kako najavljuju iz TZ-a Grada, dijelom dovršiti do idućega ljeta. Inače, u studenome u Dubrovniku počinje program “Zima 2004./2005.” o kojemu se turisti mogu informirati u svim predstavništvima HTZ-a u inozemstvu kao i u zemlji. Zimskim programom i privlačenjem gostiju i u mjesecima od listopada do konca veljače, naglašava Đuro Market, bit će obilježen prelazak na trajanje turističke sezone u Dubrovniku svih 365 dana u godini. O. GUSTIN Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>