Gruntovnica radi od utorka, ali samo za hitne slučajeve

Zbog toga se mole građani da imaju razumijevanja te dolaze samo ako imaju hitan slučaj koji se treba riješiti u Gruntovnici, kao što je ishođenje kredita i sl. – Još uvijek nismo u mogućnosti primiti stranke u velikom broju, a rad nam otežavaju i činjenice da sve zemljišne knjige nisu suhe (stotinjak izvan uporabe), a jedan dio knjiga je dislociran u zgradi Županijskog suda, jer se Zemljišno-knjižni odjel postupno obnavlja – ističe voditeljica Gruntovnice, Mirjana Žeravica, pojašnjavajući da, iako su zemljišno-knjižni ulošci uneseni u kompjutor, od ukupnog broja njih samo 20 posto je verificirano, tako da se ostatak mora svaki put provjeriti u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi. Inače, sudski vještaci ovih dana iznijeli su procjenu štete nastale u zgradi suda koja je nastala zbog pucanja cijevi centralnog grijanja 5. travnja. Prema riječima predsjednika Ninoslava Ljubojevića, ukupna šteta procijenjana je na 1,724.000 kuna. Od toga direktna materijalna šteta na informatičkoj opremi iznosi oko 216.000 kuna. Kada je riječ o uklanjanju starih uništenih i postavljanju novih električnih instalacija od drugog kata pa sve do podruma, iznos dostiže svotu od 350.000 kuna. Budući da je osnovni uzrok “poplave” bio kvar na ventilu centralnog grijanja kod radijatora, vještaci ističu da će biti potrebno promijeniti 225 ventila na ostalim radijatorima kako bi se spriječile slične nezgode. “Prevencija” će dodatno stajati približno 53.000 kuna. I na kraju, najveća svota direktne štete odnosi se na građevinske radove koji iznose oko 1,061.000 kuna. Autor: M.MATASOVIĆ Izvro: www.Glas-Slavonije.hr

]]>