HEP još nije zatražio izmjenu prostornog plana za gradnju TE Plomin 3

KRŠAN – »Do sada nismo od HEP-a dobili nikakav službeni zahtjev o izmjeni općinskog prostornog plana radi gradnje nove termoelektrane u Plominu, ali sam u razgovoru s njihovim predstavnicima doznao da će se graditi novi blok.

Mislim da je spomenuto oko 600 megavata ukupne snage, a budući da je našim prostornim planom dozvoljeno najviše 350 megavata, taj će se dokument morati promijeniti«, rekao nam je kršanski načelnik Valter Kvalić. Naglasio je da u Kršanu nisu protiv nove termoelektrane, a ni protiv ugljena, budući da plina iz podmorja neće biti dovoljno, ali da će zahtijevati da se poštuju najstroži ekološki standardi. – Odavno smo znali da će se graditi novi blok, na što nas upućuje i novoizgrađeni pristan u zaljevu, od kojeg se koristi samo petina kapaciteta. Zbog svega toga nismo iznenađeni najavama o njegovoj gradnji, istaknuo je Kvalić. Neslužbeno je doznao da HEP sam radi projekcije promjene postojećeg Prostornog plana općine Kršan, što je po njemu nedopustivo, ali o tome će se raspravljati kada dođe vrijeme. Kao što smo pisali prije godinu dana, HEP je 23. lipnja osnovao povjerenstvo koje je trebalo pripremiti sve odgovore o gradnji TE Plomin 3, kada je rečeno da bi se nešto konkretnije o toj gradnji moglo znati tek nakon 2007. godine. Glasnogovornik HEP-a Radomir Milišić nije ništa određenije rekao o gradnji TE Plomin 3 i njenom kapacitetu, a prigodom osnivanja povjerenstva spominjala se snaga od 500 megavata.

Na upit dokle će raditi stara termoelektrana, podignuta početkom sedamdesetih godina, on je rekao da je njen rok trajanja do 2015. godine. Novi kršanski načelnik, inače kapetan duge plovidbe, poznat je i kao protivnik gradnje trajektnog pristaništa u Plominskom zaljevu, iza čega stoji HEP, naglašavajući da i sada smatra da za to ne postoje uvjeti. Tko se razumije u pomorstvo, lako će izračunati da plominska luka ne može biti trajektna alternativa za Brestovu, niti najkraća veza s talijanskom obalom. Dođete li sada u luku, naići ćete na mnoge ribarske brodice koje su ovdje pronašle svoje privatno odredište, pa bi tragom toga trebalo i poći. Smatram da bi to trebala postati dobro organizirana ribarska luka s ribarskom tržnicom za što postoje prostorni uvjeti, kao i zbog neposredne blizine Pule, Rijeke i talijanskog tržišta. Sadašnji neuređeni prostor ispred nesuđenog trajektnog pristaništa trebao bi se odrediti za prateće sadržaje takve luke. U budućim kontaktima s HEP-om zalagat ću se za takvo rješenje, koje bi za sve bilo najbolje, istaknuo je kršanski načelnik Valter Kvalić. Ova općina, inače, najvećim dijelom živi od naknade koju od HEP-a dobiva za korištenje prostora, a u obnovljenoj plominskoj luci naziru se nove razvojne mogućnosti i radna mjesta. M. MILEVOJ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>