HEP osigurao novac za razvoj toplinarstva

hrvatska – Hrvatska elektroprivreda (HEP) i Hrvatska elektroprivreda – toplinarstvo (HEP T) potpisale su sa Svjetskom bankom Ugovor o zajmu i Ugovor o projektu vezan uz zajam od 24 milijuna eura (29,8 milijuna USD) za Projekt toplinarstva za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo financija potpisalo je sa Svjetskom bankom i Ugovor o jamstvu za zajam. Cilj je projekta promicanje djelotvornosti poslovanja HEP T smanjivanjem gubitaka energije i vode, jačanjem financijskog položaja poduzeća i povećanjem zadovoljstva kupaca. Projekt toplinarstva sastoji se od dvije komponente. Komponenta sanacije infrastrukture uključuje sljedeća ulaganja: sanacija mreže u Zagrebu zahtijeva zamjenu kanala s dvostrukim vrelovodima (35 km), cijevi za prijenos topline (20 km) i cijevi za distribuciju (15 km). Ta su ulaganja definirana kao prioritetna sanacijska ulaganja ondje gdje su prisutni veliki gubici energije i vode. Sanacija mreže u Osijeku zahtijeva zamjenu distribucijskih cijevi (15 km), te zamjenu izvora topline: umjesto neučinkovitih lokalnih parnih kotlova, sagradio bi se objekt kogeneracije. Komponenta savjetodavnih usluga uključuje razvoj Programa za upravljanje potrošnjom (UP), gdje će HEP T razmotriti mogućnosti promicanja dobrovoljne ugradnje UP opreme. Više o ovoj temi na www.poslovni.hr

]]>