HEP-ov uvjet je gradnja transportnog plinovoda

OSIJEK – U skladu sa Zakonom o informiranju, ali i zbog potrebe boljeg upoznavanja baranjske javnosti, molimo vas da u vašem cijenjenom listu odmah objavite naš odgovor na napise “HEP-u treba 11 godina za plinofikaciju Baranje?!” koji je objavljen 30. 8. 2005. godine u broju 26.931 na str. 15.

Vaš dopisnik prenio je dojmove sa sastanka koordinacije čelnika jedinica lokalnih samouprava s područja Baranje na kojem je osnovna tema bila plinofikacija Baranje povodom odluke Županije da se koncesija ponovno dodijeli HEP-u. Naime, HEP d.d. je u 2000. godini na temelju provedenog zajedničkog javnog nadmetanja, u “oštroj” konkurenciji s još tri ponuditelja, od svih devet jedinica lokalnih samouprava s područja Baranje dobio koncesijsko pravo gradnje distribucijskog sustava plinovoda i opskrbe prirodnim plinom u skladu s našom ponudom. U njoj je u svezi s gradnjom plinovodnog sustava bilo uvjetovano: da INA d.d. sagradi transportni sustav visokotlačnih plinovoda i mjerno-redukcijske stanice te da se preko Županije osigura financiranje i deminiranje terena potrebnog za gradnju plinovodne mreže.

Pozdravljamo želju čelnika lokalnih samouprava da se plinofikacija provede što prije, jer je to i naša davna želja. Međutim, sadašnji čelnici lokalnih samouprava vjerojatno nisu upoznati s tim da njihovi prethodnici nikada nisu na temelju odluke svojih mjerodavnih tijela s HEP-om potpisali ugovor o koncesiji. Činjenica je samo to da su sadašnja mjerodavna tijela jedinica lokalnih samouprava poništila odluke o dodjeli koncesije HEP-u, a ne i nepostojeće ugovore o koncesiji, kako je to rečeno na održanoj koordinaciji. Nas o tome nisu izvijestili ni do danas. Pretpostavljamo da je razlog poništenja nepočeta gradnja plinovodne mreže. Čelnici samouprava ne uvažavaju činjenicu da se tek ove godine, uz uporno i mukotrpno inzistiranje Županije i HEP-Plina, u dugoročnom planu gradnje transportnog sustava kod Plinacroa d.o.o. Zagreb uspio pomaknuti početak gradnje transportnog plinovoda u Baranji s ranije planirane 2011. godine na 2006. godinu, a to je u našoj ponudi na natječaju za koncesiju 2000. godine, koju su prihvatile tadašnje jedinice lokalnih samouprava, bio naš glavni preduvjet za počinjanje gradnje distribucijske mreže.

HEP se tada, kao i sada, ponašao vrlo odgovorno i nije nudio gradnju distribucijske mreže ako prethodno ne počne gradnja magistralnog plinovoda za dobavu plina. Nas bi cjelokupna javnost prozivala da se dogodilo da smo u zemlju zakopali mrežu od tadašnjih 15,6 milijuna DEM, ili sadašnjih 62 milijuna kuna, šest godina prije nego što bi mogla biti korištena za isporuku plina. Takvu neracionalnost ne možemo si i nikada nećemo dopustiti! Što se tiče roka gradnje, na koji su ponajprije primjedbe čelnika okupljenih na koordinaciji, i koji je ne znamo zbog kojih pobuda izvrgnut ruglu u naslovu vašega napisa, možemo reći da smo se pridržavali roka koji je uvjetovan javnim nadmetanjem.

Međutim, mi smo u našoj ponudi izjavili da “smo spremni taj rok i skratiti, odnosno dinamiku promijeniti ovisno o brzini rješavanja preduvjeta za gradnju (imovinsko-pravni odnosi, izdavanje dozvola, dokazi o razminiranosti trasa i dr.) te spremnosti budućih kupaca za prihvat plina”. Mišljenja smo da je takva naša ponuda korektna i da je realnija od roka drugog ponuđača “30 mjeseci od datuma ishođenja svih potrebnih dozvola”, kako je to navedeno u napisu na koji se očitujemo. Posebno napominjemo da bi prema našoj planiranoj dinamici gradnje potrošači Belog Manastira, Darde i Meca (a oni će činiti više od 50 posto buduće potrošnje plina!) mogli plin koristiti već potkraj 2006. godine, pod uvjetom da Plinacro sagradi magistralni plinovod, stoji u priopćenju koje je potpisao Zdravko Fadljević, direktor HEP-PLINA. Izvor: Glas Slavonije www.glas-slavonije.hr