HOK dao nove prijedloge za sprečavanje rada na crno

Zagreb, 12. svibanj 2005. – Hrvatska obrtnička komora uputit će Hrvatskom saboru i Vladi RH nove prijedloge za sprečavanje rada na crno, odlučeno je na današnjoj sjednici Upravnog odbora HOK-a.

«Dosadašnje inicijative predlagane u proteklih nekoliko godina nisu dale rezultate, ali vjerujemo da će država konačno prestati samo ukazivati na ovaj problem, i da će krenuti u konkretnu akciju», istaknuo je predsjednik HOK-a Stjepan Šafran.

Hrvatska obrtnička komora zatražit će od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva obavijest o provedbi do sada poduzetih mjera za suzbijanje sive ekonomije. Hrvatskom saboru i Vladi RH uputit će se inicijativa za dopunu Zakona o Državnom inspektoratu slijedećom odredbom: “Ako postoji osnovana sumnja da se u stanu ili drugom prostoru obavlja određena djelatnost bez odobrenja nadležnog tijela, inspektor će odmah zatražiti od nadležnog suda da po hitnom postupku izda pisani nalog za pretragu stana ili drugih prostora te zapljenu sredstava, predmeta i dokumentacije koje služe obavljanju neregistrirane djelatnosti. Nadležni sud će o zahtjevu riješiti u roku od 24 sata.” Uz ovu mjeru potrebno je propisati i visoke kaznene sankcije.HOK predlaže da se osnuje posebna inspekcija koja će imati ovlasti kontrolirati neregistrirani rad. Na dalje, HOK će zatražiti da se u Zakonu o stambenim odnosima i podzakonskim aktima precizno definira što su to prostori za stanovanje, a što poslovni prostori.Također, predlaže se da se uvedu sankcije i za davatelje i primatelje usluga od strane neregistriranog davatelja usluga. HOK će, zaključeno je na sjednici Upravnog odbora, pripremiti prijedlog zakona o sprečavanju rada na crno, koji će se temeljiti na zakonodavstvu zemalja EU.

Podsjetimo, Hrvatska obrtnička komora je prvu inicijativu za donošenje posebnog Zakona o sprečavanju rada na crno uputila ministarstvu nadležnom za obrt 1999. godine. Tijekom 2000. i 2001. godine u Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo sačinjen je tekst Zakona (korišten je tekst HOK-a), koji nije upućen u proceduru donošenja. U 2003. godini HOK je obnovio rad na donošenju tog Zakona, a održan je i okrugli stol na tu temu kojem su prisustvovali predstavnici svih nadležnih inspekcija. Temeljem tih rasprava, te služeći se iskustvima država – članica EU, u HOK-u je sačinjen novi tekst Zakona o sprečavanju rada na crno.

Upravni odbor HOK-a je u lipnju 2004. godine donio zaključak:

1. da se uputi zahtjev Vladi RH da po hitnom postupku predloži Hrvatskom saboru donošenje Zakona o sprečavanju rada na crno, 2. da se Hrvatska obrtnička komora uključi u izradu Prijedloga Zakona kao partner Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (nije prihvaćena inicijativa HOK-a, već je odlučeno je da treba pristupiti izmjeni odgovarajućih zakona).

Vlada RH je na sjednici održanoj 25. studenog 2004. godine raspravila i prihvatila Plan kratkoročnih i dugoročnih mjera za suzbijanje sive ekonomije. Prema zaključku Vlade zadužena su nadležna ministarstva odnosno Državni inspektorat da tijekom 2005. poduzmu određene mjere odnosno predlože izmjene navedenih Zakona, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva bi trebalo o poduzetom izvijestiti Vladu Republike Hrvatske do 30. svibnja 2005. godine. Po našim saznanjima niti jedan od zakona navedenih Planom konkretnih aktivnosti i mjera s ciljem suzbijanja sive ekonomije nije još upućen u proceduru donošenja. Vezano uz navedeni Plan mjera ukazujemo da istim nije obuhvaćeno, usprkos opetovanim traženjima HOK-a, donošenje propisa o kontroli i suzbijanju rada bez dozvole, odnosno odobrenja nadležnog tijela. To se posebno odnosi na rad građana u stambenim prostorijama (s obuhvatom garaža, praonica rublja i sl.), a koji su zbog posebne ustavne zaštite nepovredivi. Ukazujemo da samo sud može temeljem obrazloženog pisanog naloga utemeljenog na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraže, uz prisutnost stanara ili njegovog zastupnika i dva svjedoka (članak 34. Ustava Republike Hrvatske). Iz tog razloga je HOK-a predlagao da se u odgovarajuće odredbe zakona ugradi odredba kojom bi se omogućila inspektoru pretraga stana i drugih prostorija.

S poštovanjem, Voditeljica Odjela za odnose s javnošću Snježana Tomić HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA – ODJEL ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU 10000 Zagreb – Hrvatska, Ilica 49/II; Tel. 01/ 48 06 670, 669, 4812-262, Centrala: 01 4806-666 Fax: 01 4812-268; E-mail: publicrelations@hok.hr WEB: http://www.hok.hr

Montažne kuće – gradimo.hr

]]>