Holcimu certifikat o proizvodnji betona po europskoj normi

ZAGREB – Betonara u Lučkom prva je hrvatska tvornica s tim certifikatom, a tvrtka dodatnim mjerama sigurnosti i zaštite namjerava osigurati godišnje 30-postotno smanjenje izostanka s posla zbog nesreća na radu

Institut građevinarstva Hrvatske, jedini ovlašten za sve radnje potvrđivanja sukladnosti svih građevinskih proizvoda grupe za betonske konstrukcije s europskom normom EN 206-1, dodijelio je Holcimu, prvom i zasad jedinom u Hrvatskoj, certifikat tvorničke kontrole proizvodnje betona po europskoj normi. Izdavanju certifikata prethodilo je podnošenje zahtjeva, a zatim detaljan i opsežan pregled i vrednovanje rada Holcimove tvornice betona u Lučkom i laboratorija za kontrolu kvalitete transportnih betona. Pregledom je obuhvaćeno cjelokupno poslovanje s naglaskom na kontrolu kvalitete. Direktiva EU Tehnički propis za betonske konstrukcije, koji daje smjernice za primjenu Direktive EU za građevne proizvode (CPD 89/106 EEZ) donesen je u Hrvatskoj 2005. godine. Za razliku od dosadašnjeg načina proizvodnje i kontrole proizvedenog betona, primjenom ovog dokumenta gotovo sva odgovornost za projektiranje sastava i kontrolu proizvedenog betona je na proizvođaču. On će sam, kroz kontrolu proizvodnje, izdavati potvrdu da je njegov proizvod sukladan zahtjevima norme. Holcim Hrvatska, inače, već godinama posluje po certificiranom sustavu upravljanja ISO 9001, što olakšava prilagodbu poslovanja zahtjevima europske norme. Novim propisom, osim tlačne čvrstoće betona, ocjenjuje se razred konzistencije, sadržaj klorida u svježem betonu, vodocementni omjer i sadržaj cementa. Isto tako, vrste betona dijele se prema razredu izloženosti okoliša, što znači da će se veća pažnja posvećivati i trajnosti betonskih konstrukcija, odnosno utjecaj atmosferilija, kemijskih djelovanja i sličnog na njih. O tome će, međutim, trebati brinuti kupac, koji će prilikom kupnje morati navesti sve okolnosti kojima će biti izložena buduća betonska konstrukcija. Nakon ove prve certifikacije u Tvornici betona Lučko, Holcim će podnijeti isti zahtjev za betonare u Karlovcu, Kukuljanovu, Bistri i Zaboku.

Manje prašine Holcim, svjetski proizvođač cementa, agregata i betona sa sjedištem u Švicarskoj, koji djeluje u 70 zemalja svijeta, došao je u Hrvatsku 1995. godine pod nazivom Holderbank kupivši od grupe Societe Suisse du cement Portland tvornicu cementa u Koromačnu. Od 2000. godine širi se na proizvodnju agregata i betona poslujući danas na deset lokacija. Godišnja je proizvodnja oko 150.000 kubika betona. Odmah nakon preuzimanja Koromačna nastavlja rekonstrukciju pogona, a posebnu pozornost posvećuje ekologiji pa je već 1996., a onda i 2000. godine dobio priznanja za postignuća na području zaštite okoliša. Certificirao je sustav upravljanja kvalitetom (ISO 9001) i Sustav upravljanja okolišem (ISO 14001). Osnivač je i promotor Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj od 1997. godine. Holcim je odredio dodatne ciljeve u dva važna područja: zaštiti na radu i okolišu. Dodatne mjere sigurnosti i zaštite na radu kroz sljedeće tri godine trebale bi osigurati godišnje 30-postotno smanjenje učestalosti izostanka s posla uzrokovanih nesrećama na radu. Među ostalim, dodatnim mjerama hrvatski dio Holcima želi smanjiti emisije u atmosferu. Recimo, ispuštanje sumpornog dioksida i prašine po toni cementa do 2010. godine u odnosu na 2004. smanjit će se 20 posto. Time Holcim ispunjava sva obećanja na koja se u okviru Inicijative cementne industrije za održivi razvoj, pod pokroviteljstvom Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCD), dobrovoljno obvezao. Izvor. www.Poslovni.hr

]]>