Hrvatska do 2020. mora izgraditi nuklearku!

HRVATSKA – Hrvatska mora naći nove izvore energije, a nuklearna energija dugoročno je jedini prihvatljivi sigurni izvor energije — Zbog nužnosti hlađenja reaktora, nuklearka mora biti na obali Jadrana, Dunava ili Save

Intrigantna tvrdnja stručnjaka da Hrvatska do 2020. godine mora izgraditi nuklearku uputila nas je predsjedniku Hrvatskog nuklearnog društva, profesoru zagrebačkog Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo dr. Dubravku Pevecu, koji spremno odgovara: — Nuklearna elektrana nužnost je, jer to je jedini način da se energija proizvodi ekonomično i ekološki prihvatljivo. Nekad se nije računalo na emisije ugljičnog dioksida, koji stvara štete na lokalnoj i globalnoj razini promjenom klime, na dizanje razine mora zbog otapanja leda… Cijena nafte raste, zalihe se smanjuju, a Hrvatska, ako želi u EU, mora ratificirati Protokol iz Kyota, te smanjiti emisiju CO2. Dakle, mora naći nove izvore energije. Sunce, vjetar i biomasa kao obnovljivi izvori skupi su, nisu stabilni i ne daju trajnu energiju, te je nuklearna energija dugoročno jedini prihvatljivi sigurni izvor energije.

Koliko će u budućnosti Hrvatskoj trebati energije za održivi razvoj? — Do 2020. godine Hrvatska za održivi razvoj mora instalirati snažne izvore energije od 1800 do 2000 MW. Mi nuklearni stručnjaci ne tvrdimo da sva energija mora dolaziti iz nuklearki, nego izvore treba diverzificirati. No, EU razmišlja uvesti porez na fosilna goriva, te će tako dobivena struja poskupjeti, a u cijenu iz nuklearki već je uračunano i zbrinjavanje otpada i dekomisija NE. Podsjećam: šljaka iz termoelektrana često je radioaktivna i teže ju je kao problem riješiti, dok se otpad iz nuklearki relativno lako skladišti i rješava jer ga je malo. Kako promijeniti stav javnosti, te kad i gdje graditi novu nuklearku? — Javnost strahuje od nuklearki zbog neznanja i negativno konotiranih priča, i na tome će se sustavno poraditi. Gradnja NE traje do pet godina, te za puštanje u rad 2020. godine izgradnja mora početi do 2015., ali sa zahtjevnim projektima i studijama treba početi — odmah! Uz to, Vlada i političari moraju postići konsenzus. Tu misiju neće postići samo nuklearni stručnjaci, ali će je ubrzo inicirati. O lokaciji nuklearke ne razmišljamo, iako su potencijalne lokacije već poznate. Zbog nužnosti hlađenja reaktora, nuklearna elektrana mora biti na obali Save, Dunava ili Jadrana. No, Hrvatska ne mora graditi nuklearku na našem teritoriju. Naime, ima naznaka da su neke susjedne zemlje voljne za moguću zajedničku gradnju nuklearke, možda u Mađarskoj, ili je moguća gradnja novih jedinica u sklopu NE Krško u Sloveniji. Istina, navedene naznake još nisu i službene, ali o tome nadležni moraju razgovarati sa susjedima i početi rješavati taj problem. piše Ahmet KALAJDŽIĆ Izvor: www.SlobodnaDalamcija.hr

]]>