Hrvatska prije ulaska u Europsku monetarnu uniju treba ispuniti kriterije Maastrichta

HRVATSKA – Nakon ulaska u EU, da bi uvela euro, zemlja članica mora zadovoljiti kriterije Maastrichta. Oni uključuju inflacijski diferencijal ne veći od 1,5 postotna poena u odnosu na tri zemlje s najnižom stopom inflacije, diferencijal dugoročnih kamatnih stopa koje ne smiju biti više od dva postotna poena veće od tri zemlje s najnižim kamatnim stopama, proračunski deficit ispod 3% BDP-a, javni dug ispod 60% BDP-a ili, ukoliko je veći, mora se smanjivati primjerenom brzinom prema granici od 60%.

Napokon, zemlja mora pokazati sposobnost održavanja stabilnosti tečaja participacijom u tečajnom mehanizmu EU, tzv. ERM II, najmanje dvije godine. Ukoliko je zemlja u stanju zadovoljiti sve te kriterije, ulazak u eurozonu moguće je očekivati u trećoj godini nakon ulaska u EU, kaže Boris Vujčić, zamjenik glavnog hrvatskog pregovarača s EU, u intervjuu mjesečniku Banka. Ako u EU uđemo 2009., to bi onda moglo biti 2012. ukoliko, nakon dvije godine “čekaonice” u ERM II, Europska komisija ocjeni da Hrvatska ispunjava maastrichtske kriterije. O tim kriterijima, međutim, dodaje Vujčić, već sada treba voditi računa, jer ukoliko dopustimo inflaciji da pri ulasku u EU naraste na, na primjer, 7-8%, imat ćemo velikih problema smanjiti tu stopu kada će to biti potrebno za zadovoljenje maastrichtskih kriterija. Isto tako, dopustimo li javnom dugu da naraste preko 60%, imat ćemo velike probleme smanjiti ga prije ulaska u EMU. Izvor: www.bankamagazine.hr

]]>