Hrvatska u oblacima

Cilj predavanja je jednostavan pregled računarstva u oblacima (engl. cloud computing) i tehničkih rješenja za izradu podatkovnih mreža novih generacija, primjenjivih za akademsku zajednicu. Na predavanjima će biti prikazana hardware i software rješenja izgradnje “cloud” podatkovnog centra i cloud usluge, uz naglasak na nove Internet protokole koji će podržati izgradnju vrlo brzih računalnih mreža.

Predavanja će se održati 14. ožujka 2013. g. od 9:00 do 14:30 u zgradi Srca i CARNeta na adresi Josipa Marohnića 5, E dvorana.
Kotizacija nema! Predavanja su besplatna i namijenjena CARNet sistem inženjerima te svim zainteresiranim davateljima telekomunikacijskih i računalnih usluga u Hrvatskoj, kao i svim zainteresiranim pojedincima. Registracija je obavezna putem forme za registraciju na mrežnim stranicama CARNeta.

S obzirom na veliki interes određen broj mjesta je rezerviran za predstavnike medija koje molimo da se prijave putem elektroničke pošte na press@carnet.hr.

Saznajte više na adresi http://www.carnet.hr/cloud2013.