Hrvatska udruga energetskih certifikatora – HUEC

HEP ESCO ENERGETSKI INSTITUT HRVOJE POŽAR PROVEDBA ENERGETSKE CERTIFIKACIJE ZGRADA U RH I REGIJI, ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I SUVREMENI ENERGETSKI KONCEPTI U ARHITEKTURI TE MJERENJE I VERIFIKACIJA UŠTEDA U PROJEKTIMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI UTORAK i SRIJEDA 10. i 11. SVIBNJA 2011. od 12:00 do 19:00 sati ZAGREBAČKA AVENIJA 100A, ZAGREB KONGRESNI CENTAR HOTELA ANTUNOVIĆ KOTIZACIJA za sudjelovanje na ovom dvodnevnom stručnom seminaru iznosi 1.200,00 kn + PDV, a za članove HUEC-a 400,00 kn + PDV za oba dana seminara.

PRIJAVE I INFORMACIJE: Prijavu za sudjelovanje na seminaru možete izvršiti putem linka http://www.eihp.hr/hrvatski/projekti/strucno_usavrsavanje/pdf/prijava.pdf ili putem kontakt osobe: Ivana Morić, 01 6326 101, imoric@eihp.hr.

[u]Napomena:[/u] Obveznici stručnog usavršavanja, čija strukovna područja su područje arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike ili strojarstva, sudjelovanjem na ovom Seminaru ostvaruju ukupno 16 bodova, od čega 4 boda iz građevinsko tehničke regulative.

1. dan – utorak, 10. svibnja 2011 – RASPORED PREDAVANJA

12:00 – 12:20 Otvaranje skupa i pozdravni govori 12:20 – 12:40 Stanje arhitekture i graditeljstva u RH danas – predstavnici UHA, DAZ 12:40 – 13:00 Novi zakonodavni okvir MZOPUG-a, EPBD II – Predstavnik MZOPUG, EIHP 13:00 – 13:30 Provedba energetske certifikacije zgrada u RH – stanje i trendovi – Predstavnik MZOPUG, HUEC i EIHP-a 13:30 – 14:00 Provedba energetske certifikacije zgrada u zemljama regije – gosti iz regije Pauza 30 minuta 14:30 – 15:00 Potencijal energetske obnove zgrada – Željka Hrs Borković, d.i.a., Toni Borković, d.i.a., EIHP 15:30 – 16:00 Energetska obnova zgrada kulturne baštine – dr.sc.Vlasta Zanki, d.i.s. UNDP, Željka Hrs Borković, d.i.a., EIHP 16:30 – 17:00 Suvremeni energetski koncepti u arhitekturi– dr.sc. Marina Malinovec Puček, d.i.s., EIHP 17:00 – 17:30 Potencijal obnovljivih izvora energije u RH – Laszlo Horvath, d.i.e., EIHP Pauza 15 minuta 17:45 – 18:15 Financijski aspekti energetske učinkovitosti – predstavnik FZOEU, Jozo Bevanda, HUEC 18:15 – 18:45 Daljnji razvoj metode proračuna i dostupni računalni programi – dr.sc. Damir Dović, d.i.s., FSB, Mateo Biluš, d.i.a. AF, Silvio Novak, d.i.g. Diskusije i zaključci 1. dana skupa

2. dan – srijeda 11. svibnja 2011 – RASPORED PREDAVANJA

12:00 – 12:30 Novi zakonodavni okvir MINGORP-a u području energetske učinkovitosti – Predstavnik MINGORP-a 12:30 – 13:00 Obveze gradova i županija – Predstavnik MINGORP-a, EIHP-a 13:00 – 14:30 Regulatorna struktura i osnove mjerenja i verifikacije ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e., Ivana Rogulj, d.i.e., HEP ESCO Pauza 30 minuta 15:00 – 16: 30 Alati i tehnike za mjerenje i verifikaciju ušteda – mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e., Ivana Rogulj, d.i.e., HEP ESCO 16:30 – 18:00 Opcije i metode iz Međunarodnog protokola za mjerenje i verifikaciju ušteda IPMVP– mr.sc. Hrvoje Glamuzina, d.i.e., Ivana Rogulj, d.i.e., HEP ESCO Pauza 15 minuta 18:00 – 18:45 Primjene opcija i diskusija Diskusije i zaključci skupa

Energetska certifikacija zgrada, odnosno klasifikacija i ocjenjivanje zgrada prema potrošnji energije, odnedavno je postala zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, ali i jaki marketinški instrument s ciljem promocije energetske učinkovitosti i nisko energetske gradnje i postizanja višeg komfora života i boravka u zgradama. Energetskim certificiranjem zgrada dobivaju se transparentni podaci o potrošnji energije u zgradama na tržištu, energetska učinkovitost prepoznaje se kao znak kvalitete, potiču se ulaganja u nove inovativne koncepte i tehnologije, potiče se korištenje alternativnih sustava za opskrbu energijom u zgradama, razvija se tržište novih nisko energetskih zgrada i modernizira sektor postojećih zgrada, te se doprinosi ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša.

Energetska certifikacija zgrada, kvalitetno provedena i implementirana, može odigrati ključnu ulogu u povećanju standarda gradnje i kvalitetnom osmišljavanju energetskog koncepta novih zgrada, pokretanju sustavne energetske obnove i moderniziranju postojećih zgrada. Time se značajno doprinosi integralnom projektiranju uzimajući u obzir cijeli životni vijek zgrade, kao i ukupnom smanjenju potrošnje energije i zaštiti okoliša. Integralni pristup razmatranju energetskog koncepta zgrada za struku je danas najveći izazov, koji treba znanje i multidisciplinarnu suradnju svih sudionika u projektiranju i gradnji.

Očekuje se da će energetska certifikacija zgrada potaknuti niz novih aktivnosti u graditeljstvu kroz integralan pristup osmišljavanju energetike zgrada kao što su:

• energetski pregledi zgrada

• energetska obnova i osuvremenjivanje postojećih zgrada

• integralno planiranje suvremenog energetskog koncepta novih zgrada.

Novi integralni pristup projektiranju i gradnji te obnovi naših zgrada zahtjeva jako inženjersko multidisciplinarno znanje i razmatranje zgrade, kao složenog organizma, te usku suradnju svih struka koje sudjeluju u procesu od projektiranja i gradnje. Održive metode projektiranja i gradnje imaju danas šanse odgovoriti na nove ekonomske, energetske i ekološke izazove s kojima se susrećemo. To je jedini mogući način smanjenja potrošnje energije i smanjenja ovisnosti o uvozu sve skupljih i sve manje dostupnih energenata. Takav pristup otvara nova radna mjesta i doprinosi gospodarskom razvoju i napretku, te nam pomaže ostvariti zacrtane ciljeve energetske učinkovitosti i zaštite okoliša.

Unatoč svemu, održiva niskoenergetska gradnja i obnova zgrada danas još uvijek nije prepoznata kao novi smjer u arhitekturi. S jedne strane ona zahtjeva veće investicije, s druge strane postoji nedostatak znanja svih sudionika u projektiranju i gradnji te je nužna intenzivna edukacija ali i financijsko poticanje koji bi mogli pokrenuti graditeljski sektor.

Potencijal energetske učinkovitosti jasno se izražava kroz podatak da se više od 40 posto ukupne potrošnje energije troši u zgradama i da su ovdje moguće najveće uštede. To je mogućnost koja nam se pruža za oporavak graditeljstva koju ne bi smjeli propustiti. Financijski instrumenti poticanja energetske obnove i gradnje niskoenergetskih zgrada ovdje mogu odigrati ključnu ulogu. Ulaganje u niz energetskih obnova te gradnja niskoenergetskih zgrada i primjena novih tehnologija može pokrenuti značajne investicije u građevinskom sektoru nužne za oporavak tog sektora. Zato se moramo koncentrirati na ključne barijere i prepreke i početi ih sustavno otklanjati.

Seminar daje pregled trenutnog stanja provedbe energetske certifikacije zgrada u RH i regiji, novosti u zakonodavnom okviru, te ističe potencijale i ključne barijere koje treba prebroditi kako bi građevinski ali i energetski sektor osjetili prednosti provedbe energetske certifikacije zgrada.

Prema preuzetim obvezama Direktive 2006/32/EC o energetskoj učinkovitosti i energetskim uslugama, a temeljem Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008) uvodi se obveza donošenja programa i planova za poboljšanje energetske učinkovitosti te njihovo provođenje, mjere energetske učinkovitosti, a posebno djelatnost energetskih usluga i energetskih pregleda, obveze javnog sektora, energetskog subjekta i velikog potrošača te prava potrošača u primjeni mjera energetske učinkovitosti.

Zakon obvezuje na izradu Nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti, te drugih planskih dokumenata na razini Županija i gradova. Zakon implementira i obvezu iz EPBD direktive o redovitim energetskim pregledima kotlova za grijanje i sustava za klimatizaciju.

Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjuje se emisija stakleničkih plinova i ostalih onečišćivača, odnosno ispunjavaju se ciljevi nacionalne politike zaštite okoliša. S druge strane se povećava konkurentnost poduzeća (korisnika energije) kroz nižu potrošnju energije za isti ili veći učinak. U svakom slučaju, mjerenje konačnog učinka neophodno je kako bi rezultati ulaganja u energetsku učinkovitost dobili vjerodostojnost, te poslužili kao dobar primjer za buduće projekte.

U okviru EU programa za poticanje energetske učinkovitosti \’IEE\’ u tijeku je provedba projekta PERMANENT čiji je cilj promicanje standardiziranih procedura za mjerenje i verifikaciju ušteda u projektima energetske učinkovitosti. Za razliku od potrošnje energije, uštede energije ne mogu se mjeriti. Uštede se mogu procijeniti samo usporedbom potrošnje energije prije i poslije implementacije projekta energetske učinkovitosti. Zbog promjena na objektu koje nastaju u međuvremenu primjenjujemo prilagodbe. Međunarodni protokol za mjerenje i verifikaciju ušteda (IPMVP, International Measurement and Verification Protocol) je najšire prihvaćen skup smjernica o ‘mjerenju ’ i transparentnom izvještavanju o stvarnim uštedama, za svaki oblik projekta energetske učinkovitosti. IPMVP procedure podrška su nebrojenim ugovorima o projektima s otplatom iz ušteda diljem svijeta, pojednostavljujući ESCO terminologiju i fokusirajući se na upravljanje rezultatima. IPMVP je preveden i prilagođen u zemljama partnerima PERMANENT projekta. Razumijevanje IPMVP-a važno je za projektante u potrazi za investitorima i ulagačima u svoje projekte ili za korisnike u potrazi za energetskim uslugama.

U sklopu drugog dana seminara predstavnik MINGORP-a dat će pregled novog zakonskog okvira u području energetske učinkovitosti i obveza gradova i županija, a stručnjaci tvrtke HEP ESCO d.o.o., školovani te licencirani za provedbu treninga o mjerenju i verifikaciji ušteda, provesti će stručnu edukaciju u tom području.

Na ovome seminaru polaznici će dobiti uvid u aktualno izdanje IPMVP protokola te načine kako se različite metode mjerenja i verifikacije ušteda mogu primijeniti na projekte energetske učinkovitosti.

www.eihp.hr