Hrvatske vode sufinanciraju odvodnju Kuševac – Ivanovci

ĐAKOVO – Sudjelovanje Hrvatskih voda u sufinanciranju određenih objekata vodoopskrbne infrastrukture – tema je sastanka koji su u Zagrebu prekjučer održali gradonačelnik Zoran Vinković i zamjenik generalnog direktora tog javnog poduzeća Siniša Širac.

U planu za 2006. godinu je i izgradnja sustava odvodnje Kuševac – Ivanovci, za koji su Vode predvidjele 1,6 milijuna kn. Osigurat će se i sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prečistača otpadnih voda grada Đakova. Dogovorene su i aktivnosti vezane za izradu aplikacije na pretpristupne fondove Europske unije ISPA i IPA. Grad Đakovo nominirat će projekt prečistača i pripadajućeg kolektora za prečistač, kao i odvodnje u prigradskim naseljima za koje je dosad ishođena lokacijska ili građevinska dozvola, a to su Kuševac, Ivanovci, Piškorevci, Budrovci i Selci. Ukupna vrijednost svih projekata je 25 milijuna eura. U Zagrebu je istoga dana, izvijestio je gradonačelnik, održan sastanak i s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinkom Mladineom. Tema razgovara odnosila se na daljnje aktivnosti na sanaciji gradske deponije Vitike, čija je ukupna vrijednost 30 milijuna kuna, a u čemu Fond sudjeluje sa 60 posto sredstava. Autor: S.ŽUPAN

]]>