HUP predlaže pojednostavljenje poreznog sustava

ZAGREB – Ukidanje izuzeća u poreznom sustavu, smanjivanje PDV-a, povećanje trošarina, smanjivanje prireza te uvođenje dviju umjesto sadašnjih četiriju poreznih stopa kod poreza na dohodak osnovna su obilježja prijedloga porezne reforme predstavljene na Danu poduzetnika koju je pripremila Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) uz potporu USAID-a.

Cilj prijedloga je pojednostavniti porezni sustav te povećati nacionalnu konkuretnost, čime bi se potaknuo gospodarski rast i zapošljavanje. Kod poreza na dohodak HUP predlaže ukidanje poreznih stopa od 45% i 35% te ukidanje svih obiteljskih odbitaka te odbitaka za školstvo, zdravstvo… što bi se amortiziralo povećanjem godišnjeg osobnog odbitka na 51 tisuću kuna. Damir Kuštrak, predsjednik Uprave Medike i voditelj radne grupe rekao je kako prihodi na temelju porezne stope od 45% predstavljaju tek jedan posto ukupnog prihoda od poreza na dohodak, iz čega se može zaključiti kako uvođenje više poreznih stopa nije doprinijelo progresivnom rastu poreznih prihoda. Brojna izuzeća koja su se uvodila u porezni sustav tijekom godina omogućila su, pak, mnogo prostora za mućke, što se također negativno održava na porezne prihode. Stopa od 20% kod poreza na dobit je konkuretna u međunarodnim razmjerima i ne bi je trebalo mijenjati, ali treba ukinuti brojne olakšice i posebnosti koje imaju upitne koristi za društvo i privatni sektor, a umanjuju prihode državne blagajne. Olakšice u slobodnim zonama trebalo bi uskladiti s pravilima WTO-a. PDV bi trebalo sniziti na 20% uz ukidanje iznimki (nulte stope i međustope od 10%) u skladu s direktivama Europske unije, dok bi trošarine trebalo povećati. HUP također predlaže pojednostavljivanje poreznog sustava za obrtnike i samostalne djelatnosti, snižavanje stope doprinosa sa 37,2% na 30% posto (prvenstveno u dijelu koji se odnosi na zdravstvo), objedinjavanje lokalnih poreza u porez na imovinu koji bi pripadao lokalnim zajednicama uz ukidanje ili smanjenje prireza. Razmotriti bi trebalo i uvođenje poreza na kapital i kamatu u iznosu do pet posto. Uz zadržavanje fiskalne neutralnosti HUP-ov bi prijedlog, prema njihovim analizama, povećao konkuretnost, gospodarski rast bio bi veći za još dva posto, a zapošljavanje za 2,5 posto. Dodatne detalje HUP-ove porezne reforme donosi i magazin EUkonomist u izdanju za ožujak. (Bankamagazin) Izvor: www.Bankamagazine.hr

]]>