I otpadno jestivo ulje za biodizel!

ŽUPANJA – Udovolji li Gradsko poglavarstvo Županje zahtjevu Petra Antunovića, direktora Naftne companije ulice (NCU), i donese zaključak o prodaji zemljišta izravnom pogodbom, u županjskoj Slobodnoj zoni uskoro bi mogao niknuti terminal naftnih derivata i tvornica biodizela

U pismu namjere poslanom na adresu županjskog gradonačelnika Davora Miličevića stoji kako je spomenuto trgovačko društvo poduzelo sve predradnje za gradnju terminala i tvornice, čija je vrijednost 13,5 milijuna eura, što znači da je riječ o jednoj od najvećih investicija ne samo na području grada Županje nego i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. – Radi gradnje objekta potrebno nam je građevinsko zemljište površine šest hektara, a uvidom u katastarsku i plansku dokumentaciju Grada Županje utvrdili smo kako uvjetima za realizaciju toga projekta potpuno udovoljavaju nekretnine koje se nalaze na području Sječina, zemljište smješteno neposredno uz prometnicu prema Šljunčari, odnosno nasip uz rijeku Savu, a koje je u vlasništvu Grada Županje – pojašnjava Antunović, naglasivši kako će nakon završetka gradnje na terminalu naftnih derivata i u tvornici biodizela posao u početku dobiti 70 radnika te da će se znatan dio troškova gradnje objekata sliti u gradski proračun. Na temelju svega navedenog direktor NCU-a obratio se gradskim čelnicima sa zamolbom da razmotre mogućnost umanjenog plaćanja komunalnog doprinosa ili obročnog plaćanja, odnosno da se visina komunalnog doprinosa umanji za iznos ulaganja u komunalnu infrastrukturu na području Slobodne zone Županja. Inače, na terminalu naftnih derivata odvijat će se samo procesi primanja, skladištenja i otpreme naftnih derivata, bez ikakvih tehnoloških procesa prerade. Terminal za prekrcaj naftnih derivata investitor će koristiti za opskrbu naftnim derivatima kako vlastitih benzinskih postaja tako i za prodaju drugim korisnicima.

Postrojenje za proizvodnju biodizela prostirat će se na površini od približno šest tisuća četvornih metara, a prva etapa gradnje imat će kapacitet proizvodnje od približno 20 tisuća tona godišnje. Osnovne sirovine za proizvodnju biodizela bit će sirovo biljno ulje (uljana repica, ostatak šećerne repe, sojino ulje) i otpadno jestivo ulje koje će u ukupnoj količini biti zastupljeno s najviše 20 posto. Sirovo biljno ulje investitor planira kupovati na svjetskom tržištu i dovoziti ga brodovima, odnosno tankerima, dok će se otpadno jestivo ulje skupljati organiziranim sustavom koji će obuhvaćati hotelske komplekse i restorane u Slavoniji, ali i šire. Direktor NCU-a Petar Antunović obratio se i Uredu državne uprave Vukovarsko-srijemske županije radi izdavanja lokacijske dozvole za gradnju spomenutih objekata koji je cijelu dokumentaciju dostavio resornom ministarstvu. U očitovanju, koje je potpisao pomoćnik ministrice, napominju kako se radi o građevini od važnosti za Republiku Hrvatsku pa je za izdavanje lokacijske dozvole nadležno Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, a prije njenog izdavanja, stoji u dopisu, bit će proveden postupak procjene utjecaja na okoliš. Autor: M. LEŠIĆ Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>