Ilegalni kamenolomi državu oštetili za 323 milijuna kuna

HRVATSKA – Protupravno stečena imovinska korist od prekršitelja procjenjuje se na oko 323 milijuna kuna za nelegalno izvađenih 11,8 milijuna kubnih metara mineralnih sirovina, kažu inspektori, koji su pokrenuli 232 prekršajna postupka, 38 kaznenih prijava, izdali 87 rješenja o zabrani rada za pogone i postrojenja te zapečatili 18 eksploatacijskih polja

Prema Državnom odvjetništvu podnijeli smo zahtjeve za pokretanjem postupka s ciljem izricanja zaštitne mjere oduzimanja protupravno stečene imovinske koristi od prekršitelja u procijenjenom iznosu od gotovo 323 milijuna kuna ukupno za nelegalno izvađenih 11,8 milijuna kubnih metara mineralnih sirovina”, odgovorio nam je Kruno Kovačević, glavni državni inspektor, na pitanje o financijskim štetama koje državnom proračunu donose nelegalni kamenolomi. Zabrane rada Kontrolirajući imaju li potrebna odobrenja te izvode li rudarske radove u skladu s rudarskom koncesijom i rudarskim projektima, u 15 mjeseci proveli smo, navodi Kovačević, 480 izravnih inspekcijskih nadzora nakon kojih smo, zbog utvrđenih nepravilnosti, poduzeli propisane mjere. “Kod nadležnih sudova smo podnijeli 232 zahtjeva za pokretanjem prekršajnog postupka, podnijeli smo i 38 kaznenih prijava, izdali 87 rješenja o zabrani rada za pogone i postrojenja te zapečatili 18 eksploatacijskih polja

Siva ekonomija Državni inspektorat sustavno provodi nadzor i sankcionira utvrđene slučajeve nelegalne eksploatacije mineralnih sirovina kao dijela sive ekonomije, a u skladu s raspoloživim brojem ljudi i planom rada te strateškim opredjeljenjem hrvatske Vlade u suzbijanju svih oblika sive ekonomije, pa tako i nezakonitog iskapanja rudnog blaga”, istaknuo je Kovačević. Radi otkrivanja i suzbijanja nezakonitog eksploatiranja mineralne sirovine (tehničko-građevinskog kamena, arhitektonsko-građevnog kamena, šljunka, gline, boksita itd.) i devastiranja rudnog blaga Hrvatske, napomenuo je glavni državni inspektor, provode se inspekcijski nadzori kod rudarskih subjekata i na rudarskim objektima. “Ne možemo govoriti o procjeni broja nelegalnih kamenoloma u Hrvatskoj, već možemo dati informaciju koja se temelji na činjenicama o broju provedenih nadzora i, posljedično, mjerama poduzetim protiv prekršitelja u dijelu nadležnosti ovoga tijela. Prema podacima Ministarstva u Hrvatskoj je odobreno 198 istražnih prostora i 658 eksploatacijskih polja mineralnih sirovina, a podatke o točnom broju izdanih rješenja kojima se odobrava eksploatacijsko polje ili se odobrava izvođenje rudarskih radova može se po županijama dobiti od županijskih ureda državne uprave, s obzirom na to da je izdavanje tih rješenja u njihovoj nadležnosti”, ustvrdio je Kovačević. Frenki LAUŠIĆ Izvor: Slobodna Dalmacija www.slobodnadalmacija.hr

]]>