Impregniranje

Impregniranje – Pod impregniranjem se podrazumijeva natapanje građevinskog materijala zaštitnim sredstvima s ciljem promjena njegovih svojstava. Obično se impregniranje koristi za zaštitu od vlage. Kod zaštite drveta impregniranje služi za poboljšanje otpornosti drveta na oštećenja, koja prouzrokuju štetočine, gljivice i insekti.

]]>