INA u 2005.: Prihodi veći za 3,3 mlrd kuna, neto dobit manja za 93 mil.

ZAGREB – Razlozi za pad dobiti leže u nesrazmjernom rastu svjetskih cijena sirove nafte i domaćih maloprodajnih cijena, kažu u INA-i

Najveća hrvatska naftna kompanija, INA d.d., je u 2005. godini ostvarila ukupne prihode od prodaje u iznosu od 19,2 mlrd kuna što je za čak petinu, odnosno 20,8% više nego godinu dana ranije ostvarenih 15,9 mlrd kuna, no neto dobit INA-e smanjena je za gotovo deset posto sa 985 na 892 milijuna kuna. Iznos od 985 milijuna kuna za 2004. godinu je, inače, prepravljen zbog promjena dijela računovodstvenih standarda koji su primjenjeni retroaktivno na poslovne rezultate INA-e. Zbog promjene računovodstvenih politika povećan je iznos prenesenih gubitaka iz ranijih godina za 237 milijuna kuna te je krajem prošle godine ukupni preneseni gubitak INA d.d. iznosio 119 mil. kuna. U INA-i smanjenje dobiti prošle godine opravdavaju rastom cijene sirove nafte te plina u inozemstvu i nesrazmjernim porastom maloprodajnih cijena u Hrvatskoj, a na nižu dobit je utjecala i niža količina proizvedenih derivata. Na području Hrvatske INA je prošle godine ostvarila prihode od 13,5 mlrd kuna, 19,5% više nego godinu dana ranije, dok je na tržištima zemalja bivše Jugoslavije (bez Slovenije) ostvaren 10,7% manji prihod koji je iznosio 1,94 mlrd kuna. Na tržištima EU, INA je ostvarila porast prihoda od gotovo 50% na 3,42 mlrd kuna. Uz porast troškova nabave, INA je lani zabilježila i rast troškova plaća za 18,9% na 1,48 mlrd kuna, a nepovoljno je na rezultate utjecao i tečaj. Naime, pozitivne tečajne razlike lani su iznosile 87 milijuna kuna, za razliku od 174 mil. kuna u 2004. godini, dok su negativne tečajne razlike povećane za 123 milijuna kuna, sa 95 mil. u 2004. na 218 mil. kuna lani. U sektoru Istraživanja i proizvodnje nafte i plina dobit iz osnovne djelatnosti u 2005. godini je bila 416 mil. kuna viša nego u 2004. i iznosila je 1,53 mlrd kuna, a glavni razlog povećanja dobiti bilo je 40%-tno povećanje cijena sirove nafte, «što je ublažilo negativne učinke 3% manje prodane količine zbog prirodnog iscrpljenja polja,» kažu u INA-i. U sektoru Rafinerije i veleprodaje lani je dobit bila 543 milijuna kuna manja od 2004. godine kada je iznosila 767 mil. kuna, a razlozi za pad dobiti su i politika cijena koju je INA provodila na domaćem tržištu te smanjenje prodaje na domaćem tržištu uzrokovano smanjenjem carina na uvoz derivata iz zemalja Europske unije. INA-in Sektor Maloprodaje zabilježio je lani dobit od 54 mil. kuna, 28 mil. kuna manje nego u 2004. i to «zbog realokacije nekih poslovnih aktivnosti» iz Sektora Maloprodaje u Sektor Rafinerija i veleprodaje. Konsolidirano, cijela INA Grupa lani je ostvarila prihode od 21,1 mlrd kuna, 17,1% više od 18 mlrd kuna ostvarenih godinu dana ranije. No, neto dobit cijele Grupe smanjena je sa 1,13 na 885 milijuna kuna. Ako se odbiju jednokratne stavke neto dobit INA Grupe u 2005. godini je bila gotovo 600 milijuna kuna manja nego godinu dana ranije, odnosno smanjena je sa 1,34 mlrd na 739 mil. kuna.

U dolarima, INA Grupa lani je zabilježila ukupne prihode od prodaje u visini 3,54 mlrd dolara (+18,9%) te neto dobit od 149 mil. dolara (-20,3%). INA d.d., matično poduzeće grupe, ostvarila je prihode od prodaje u visini 3,23 mlrd dolara (+22,6%) uz neto dobit od 150 mil. dolara (-8%). (Bankamagazin)

]]>