Industrogradnja poslovala s 866 tisuća kuna dobiti

ZAGREB – Na razini Grupe, ove je godine Industrogradnja zabilježila značajno smanjenje poslovnih prihoda za 9,88% na devetomjesečnoj razini, te su oni iznosili 428,73 milijuna kuna

Prema konsolidiranom financijskom izvješću, građevinska je grupa Industrogradnja ove godine ostvarila kumulativnu devetomjesečnu dobit koja je iznosila 866 tisuća kuna, dok je u istom razdoblju lani Industrogradnja poslovala lošije ostvarivši pritom konsolidirani gubitak koji je iznosio 18,63 milijuna kuna. Na razini Grupe, ove je godine Industrogradnja zabilježila značajno smanjenje poslovnih prihoda za 9,88% na devetomjesečnoj razini, te su oni iznosili 428,73 milijuna kuna. Na razini trećeg ovogodišnjeg kvartala, Grupa je ostvarila 124,72 milijuna kuna poslovnog prihoda, a lani 212,37 milijuna kuna, a slična je situacija zabilježena i na poziciji ukupnih prihoda Grupe.

Sličan su trend zabilježili devetomjesečni poslovni rashodi Grupe. Naime, oni su na devetomjesečnoj razini zabilježili smanjenje za 9,38% na 422,07 milijuna kuna, a na kvartalnoj razini od 36,22%, na iznos od 123,14 milijuna kuna. U njihovoj su strukturi, pritom smanjenje zabilježile gotovo sve vrste troškova, a ponajviše troškovi zaposlenih koji su u odnosu na prošlogodišnje smanjeni za 25% na iznos od 81,72 milijuna kuna, dok su ostali troškovi iz osnovne djelatnosti društva zabilježili značajan rast od 28,5%, a u devet su ovogodišnjih mjeseci iznosili 74,43 milijuna kuna. Pritom treba naglasiti, a sudeći prema dostavljenom izvješću da je Grupa najveće uštede ostvarila na devetomjesečnim financijskim rashodima koji su ove godine iznosili 7,97 milijuna kuna, što je bilo za više od četiri puta manje nego lani, kada su iznosili 34,67 milijuna kuna.

U odnosu na kraj protekle godine, dugoročna je zaduženost Grupe smanjena za 11,39% na iznos od 107,56 milijuna kuna, dok je istovremeno kratkoročni financijski dug smanjen za gotovo tri puta odnosno sa 91,02 na 34,31 milijuna kuna. Prema komentaru uprave Grupe, unatoč povremenim blokadama zbog prisilne naplate, likvidnost Grupe je bila zadovoljavajuća. Također, uprava je navela kako je na razini matice društva, Industrogradnje d.d., u devet ovogodišnjih mjeseci ostvarena dobit koja je iznosila 28,5 milijuna kuna, dok je na razini pridruženih društava kćeri, istodobno ostvaren ukupan gubitak koji je iznosio 27,6 milijuna kuna. Izvor: (Bankamagazin) www.bankamagazine.hr

]]>