Investicije u zaštitu okoliša u 2005. godini 1,46 milijardi kuna

HRVATSKA – Ukupne investicije za zaštitu okoliša u Hrvatskoj tijekom 2005. godine iznosile su 1,46 milijardi kuna, pri čemu se najviše, 49,7 posto, ili 726,6 milijuna kuna odnosi na područje gospodarenja otpadnim vodama, objavio je Državni zavod za statistiku.

Najviše, 49,7 posto, ili 726,6 milijuna kuna odnosi se na područje gospodarenja otpadnim vodama

Na drugom mjestu, s iznosom od 283,37 milijuna kuna, ili 19,4 posto ukupnih ekoloških investicija su investicije u zaštitu i sanacija tla, podzemnih i površinskih voda. Investicije u gospodarenje otpadom u prošloj su godini iznosile 202,05 milijuna kuna, i u ukupnim su investicijama imale udio od 13,8 posto. Udio od 9,6 posto imale su investicije za zaštitu zraka i klime i u prošloj su godini te investicije iznosile 140,97 milijuna kuna, dok su investicije u smanjenje buke i vibracija iznosile 51,15 milijuna kuna, u zaštitu biološke raznolikosti i krajolika 20,73 milijuna kuna, a u ostale djelatnosti zaštite okoliša 35,25 milijuna kuna. Od ukupno 1,46 milijardi kuna prošlogodišnjih investicija u zaštitu okoliša, najveći dio, 1,23 milijarde kuna odnosio se na investicije na koncu proizvodnog procesa, a 227,37 milijuna na investicije u integrirane tehnologije. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, ukupni tekući izdaci za zaštitu okoliša u 2005. iznosili su 2,12 milijardi kuna, a više od polovice tih izdataka, oko 1,1 milijardu kuna odnosilo se na izdatke za zaposleno osoblje koje radi na zaštiti okoliša. Od ukupno 2,12 milijardi kuna tekućih izdataka, najveći se dio odnosio na gospodarenje otpadom – 953,82 milijuna kuna, ili 44,9 posto. Izdaci u gospodarenje otpadnim vodama iznosili su 851,83 milijuna kuna i u ukupnim su izdatcima imali udio od 40,1 posto, dok su udio od 8,7 posto, što je iznos od 185,48 milijuna kuna imali izdatci u zaštitu i sanaciju tla, podzemnih i površinskih voda. Statistika je također objavila i podatke o ukupnim prihodima od djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša i u prošloj su godini ti prihodi iznosili 1,14 milijardi kuna. Glavnina prihoda, 972,61 milijuna kuna ostvarena je od naknada za zaštitu okoliša, dok su prihodi od prodaje nusproizvoda koji su rezultat djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša iznosili 161,68 milijuna kuna, dok su uštede nastale vlastitom upotrebom tih proizvoda iznosile 9,97 milijuna kuna. Prema djelatnostima povezanim sa zaštitom okoliša u strukturi ukupnih prihoda dominira gospodarenje otpadom, s prošlogodišnjim prihodom od 527,64 milijuna kuna, potom gospodarenje otpadnim vodama s prihodom od 351,5 milijuna kuna, te zaštita zraka i klime s prihodom od 219,5 milijuna kuna. (Hina, Bankamagazin)

]]>