Investicijski fondovi i stambena štednja najisplativiji!

ZAGREB – Na domaćem tržištu još uvijek postoji mogućnost neuobičajeno visokih dobitaka. Mudro je ulagati u proizvode koji donose državna poticajna sredstva.

Činjenica da je trend ulaganja novca u investicijske fondove, dionice i stambene štedionice u Hrvatskoj u porastu, nameće pitanje kako najisplativije uložiti novac.Financijski stručnjaci savjetuju – prije samog ulaganja novac treba razdijeliti i uložiti u više segmenata (stambenu štednju, oročenu štednju, dionice, fondove). Na taj način izbjegava se mogućnost financijskog sloma, jer nisu sva ulaganja jednako rizična, neka će donijeti više prihoda u kraćem vremenu, dok će korist kod nekih ulaganja biti osjetna tek na dulji rok. Nenad Grubor, voditelj Asset menadžmenta u Hypo Alpe-Adria banci napominje kako u pogledu ulaganja, vrijedi pravilo da se sva jaja ne drže u istoj košari, odnosno da bi trebalo novac ulagati u životna osiguranja, dio u stambenu štednju ili treći stup mirovinskog osiguranja. Višak novca trebalo bi uložiti na tržište kapitala, odnosno u obveznice i dionice, gdje su očekivani relativno visoki prinosi, no to je i nešto rizičnija investicija. Ako klijent nema iskustva s ulaganjem na tržištu, kaže Grubor, najbolje bi bilo da uloži u investicijske fondove. »U posljednjih godinu dana značajno se povećala zainteresiranost građana za ulaganje u investicijske fondove«, kaže Iztok Likar, urednik financijskog internetskog portala www.hrportfolio.com.

Likar podsjeća da investitori mogu birati između novčanih, obvezničkih, mješovitih i dioničkih fondova. »Novčani fondovi investiraju u najsigurnije papire s fiksnim prinosima, pa su zato i najsigurniji fondovi. Na njima se godišnje može zaraditi između četiri i pet posto«, objašnjava. Obveznički fondovi, kaže, pretežno ulažu u obveznice koje također imaju fiksni iznos koji se zna unaprijed. Zato oni stvaraju prihod između pet i sedam posto. »Kod mješovitih i dioničkih fondova ne može se jamčiti prinos jer se ne može predvidjeti rast neke dionice. Ipak, mješoviti fondovi prosječno stvaraju prihod između osam i 15 posto, a dionički između deset i 20 posto«, govori Likar. Ulaganje u obveznički fond preporučuje se na godinu do dvije, a investiranje dulje od dvije godine u dioničke i mješovite fondove. Kako kaže Likar, hrvatsko je tržište još u razvoju tako da postoji mogućnost neuobičajeno visokih dobitaka. Direktorica za platno prometne proizvode za građane u Zagrebačkoj banci Borka Borović, govoreći o ulaganju, za primjer uzima klijenta koji želi ostvariti viši prinos uz manji rizik, a uz to želi umjerenu likvidnost svojih sredstava i ima naglašenu zaštitu financijski ovisnih osoba. Takvoj osobi Borović savjetuje da oko 45 posto sredstava uloži u proizvode s potencijalno nižim prinosima (oročena štednja, stambena štednja), oko 25 posto u investicijske fondove koji potencijalno mogu donijeti više prinosa, ali i veće rizike, oko 10 posto u novčane fondove koji osiguravaju trenutnu likvidnost i oko 20 posto u osiguranja života. Mudro je, dodaje ona, uložiti dio novca u proizvode koji donose državna poticajna sredstva (stambene štedionice) i porezne olakšice kod osiguranja života. Dio novca, dodaje, ipak je dobro uložiti i u klasičnu štednju. Relja Dušek Ivan Smirčić Izvro: Vjesnik www.vjesnik.hr

]]>