Ispitivanje nosivosti univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice

Kod jednoslojnih su građevinskih konstrukcija sve potrebne funkcije (nosivost, izolacijska svojstva i dr.) riješene jednim materijalom. Međutim, kod suvremenih višeslojnih zidova i stropova zgrada potrebne funkcije rješavaju se tako, da materijal svakog sloja zadovoljava najčešće samo jednu ili nekoliko zadanih funkcija. U takvim slučajevima postoji nekoliko mogućih varijanti redoslijeda slojeva, pri čemu je najpovoljnije rješenje ono kod kojeg se toplinskoizolacijski sloj nalazi s vanjske strane fasadnih zidova, što se vidi iz općih zahtjeva i posebnih zahtjeva koji su određeni Pravilnikom o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu [1]. Takvi toplinskoizolacijski slojevi izvode se od različitih lakih građevinskih ploča koje se redovito pričvršćuju na zidove i stropove kao neožbukane, ožbukane ili kao odvojena vanjska obloga (“ventilirajuća” fasada). Za pričvršćivanje lakih građevinskih ploča na fasadne zidove, unutarnje zidove i stropove zgrada postoji nekoliko načina kao npr.: mehaničko pričvršćivanje, lijepljenje i kombinirano pričvršćivanje (lijepljenje s mehaničkim pričvršćivanjem). Predmet ovog članka jest prikaz ispitivanja nosivosti jedne vrste univerzalne stropne i fasadne pričvrsnice s pocinčanim čeličnim vijkom, koja se upotrebljava za mehaničko pričvršćivanje lakih građevinskih ploča na stropove i fasadne zidove zgrada. Smatra se da je ovo ispitivanje važno zato, jer prema spoznaji autora još uvijek se ne provode kompletna ispitivanja nosivosti takvih pričvrsnica.

Više o ovoj temi >>>>> www.casopis-gradjevinar.hr