Iz Siska u Zagreb ipak tunelom ispod zagrebačkoga ranžirnog kolodvora

ZAGREB – Prihvaćeno je novo rješenje južnog ulaska u Zagreb produženjem Sarajevske ulice i izgradnjom novog čvora Buzin

Programom građenja autocesta Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2008. godine Autocesta Zagreb – Sisak uvrštena je među prioritetne pravce. Postojeća državna cesta koja spaja Zagreb i Sisak ne zadovoljava potrebe suvremenog prometa pa će se novom autocestom A11 povezati najznačajnija gospodarska središta u ovom djelu Hrvatske. “Da bi se sagradila nova autocesta, koristit će se najpovoljnije prirodne mogućnosti za vođenje nove suvremene prometnice”, rekao nam je na početku razgovora o gradnji Autoceste Zagreb – Sisak, Mario Crnjak, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta d.o.o. Trasa duga 47,5 km počinje na obilaznici Zagreba u čvorištu Jakuševec, a završava spojem na postojeću državnu cestu D37 Sisak – Petrinja. Odabir trase izvršen je na temelju iscrpnih prostorno-prometnih analiza. Prometnica je smještena unutar koridora predviđenog prostornim planovima Zagrebačke i Sisačko-moslavačke županije. Izuzetak je prvi dio trase južno od Zagreba, dug oko četiri kilometara, koji je izmješten iz koridora predviđenog važećim Prostornim planom. Izmjena Prostornog plana za ovaj dio trase je u tijeku.

Nova trasa Na našu primjedbu zašto je izmijenjena trasa, naš sugovornik Mario Crnjak kaže da je trasa autoceste A11 po starom prostornom planu bila postavljena sjeveroistočno od naselja Zapruđe, sjeverno od Jakuševca i južno od Save i izlazila bi na spoj Držićeve i Sarajevske avenije, sjeverozapadno od vojarne. Stručne analize pokazale su da se problem ulaska autoceste iz smjera Siska i Velike Gorice u Zagreb može riješiti kvalitetnije, pa je na inicijativu Hrvatskih autocesta tijekom 2005. organizirano nekoliko radnih sastanaka s nadležnim institucijama. U studenom 2005. prihvaćeno je novo rješenje ulaska u Zagreb produženjem Sarajevske ulice i izgradnjom novog čvora Buzin. Dakle, nova trasa ide sukladno sporazumu potpisanom između grada Zagreba, grada Velike Gorice, Zagrebačke županije, Hrvatskih autocesta i Hrvatskih cesta. Prolazi između naselja Buzin i Velike Mlake do novog čvora Jakuševec, tj. križanja s autocestom Bregana – Zagreb – Lipovac, potom se vodi ispod zapadnoga kraka ranžirnoga kolodvora do početka Sarajevske ulice. Dakle, novi južni ulaz u Zagreb u duljini od oko 1,3 kilometra podrazumijeva prolaz ispod ranžirnoga kolodvora, pa će se tu graditi tunel dužine oko 500 metara za puni profil autoceste. Radit će se i čvor Velika Mlaka, a s nove će se trase autoceste servisirati poslovne zone u Velikoj Mlaki i Buzinu. Također će se raditi novi čvor Buzin, pomaknut oko 2,5 kilometra zapadno od prije predviđenog čvora Jakuševec. Čvor Buzin se sada nalazi na području produžetka avenije Većeslava Holjevca do autoceste Bregana – Zagreb – Lipovac. Na tom mjestu spaja se i sadašnja prometnica koja vodi prema aerodromu i sjevernom ulazu u Veliku Goricu. Osim toga, Velika Gorica će biti spojena sa Zagrebom i istočnom obilaznicom Velike Gorice, koja će se čvorem Kosnica na križanju s autocestom Bregana – Zagreb – Lipovac spojiti na Domovinski most preko Save na Žitnjaku.

]]>