Izmjena prostornog plana prvi korak prema novoj školi

TRVIŽ – Nakon nedavnog predstavljanja idejnog rješenja nove školske zgrade u Trvižu jučer su poduzeti i prvi koraci u realizaciji tog značajnog projekta. Trenutno je glavni problem Prostorni plan uređenja grada Pazina, prema kojem je Trviž povijesna cjelina, što znači da se on mora mijenjati da bi se škola mogla graditi na predviđenoj lokaciji.

O tome je jučer u Trvižu gradonačelnik Neven Rimanić sa suradnicima razgovarao s domaćinima Željkom Mrakom, inicijatorom projekta i predsjednikom HKMD-a Seljačka sloga Trviž 1911, predstavnicima OŠ Vladimira Nazora i članovima Vijeća Mjesnog odbora Trviž. Mrak je podsjetio da je idejno rješenje izradio Dario Sironić, zagrebački arhitekt podrijetlom iz Trviža, a realizacija projekta važan je preduvjet za poboljšanje kvalitete osnovnog obrazovanja budućih naraštaja ovog kraja. Podsjetio je da se ove godine obilježava 100. obljetnica djelovanja škole u Trvižu, što bi trebao biti dodatni razlog. Postojeća zgrada područne škole u Trvižu, u kojoj se ove školske godine školuje 97 učenika, ima pet učionica i ukupno 413 četvornih metara korisne površine, stoga se nastava odvija u dvije smjene. Nova, odnosno proširena zgrada imala bi, prema idejnom rješenju, površinu od 3.750 četvornih metara s desetak učionica, što bi omogućilo nastavu u samo jednoj smjeni, a u ukupnu površinu uračunata je i sportska dvorana od 591 četvornog metra. Dvoranu bi, osim škole, koristila lokalna sportska društva, a u njoj bi se održavali i razni kulturni i zabavni programi.

Budući da realizacija ovog projekta ovisi o zadovoljavanju niza propisa, u nju je nužno uključiti i lokalnu samoupravu. Zato je Mrak predstavnike Grada Pazina zamolio za pomoć te je gradonačelniku Rimaniću uručio pismo namjere u kojem arhitekt Sirotić piše o svim pretpostavkama za realizaciju ovog projekta. Gradonačelnik je naglasio da se Grad upravo priprema na izmjene Prostornog plana, pa će u novom biti planiran i prostor za gradnju škole. Ravnatelj OŠ Vladimira Nazora Stanko Družeta, u čijem sastavu djeluje područna škola u Trvižu, rekao je da je školska zgrada adaptirana 1989. i smatra da bi nova škola zadovoljila potrebe obrazovanja djece ovog kraja u idućih 50-ak godina. Ivica Mrak, predsjednik Vijeća MO-a Trviž, naglasio je pak da je razriješeno problematično pitanje zemljišta jer su vlasnici, kako je rekao, voljni prodati zemljište na kojem bi se gradila nova škola. Zaključeno je da će zajedničko povjerenstvo s ovim projektom upoznati resorno ministarstvo od kojeg će se zatražiti pomoć jer lokalna samouprava nema sredstava za realizaciju tako velikog projekta. M. RIMANIĆ Izvor: Glas Istre www.glasistre.hr

]]>