Izrada priključka visokog napona i trafostanica (TS)

Izrada VN priključka i TS-a obuhvaća izradu visokonaponskog priključka s postojećeg dalekovoda, zračnim ili kabelskim načinom i izradu odgovarajućeg broja trafostanica ovisno o dužini tunela.

Visokonaponski priključci izvode se prema projektu organizacije građenja, uvjetima nadležnog elektroprivrednog tijela, a po izvođaču koji je specijaliziran za te radove.

Svi radovi na izvedbi visokonaponskog priključka uključujući i radove na trafostanici izvode se prema odgovarajućem projektu koji je izrađen na trošak izvođača uz poštivanje svih uvjeta iz elektroprivredne suglasnosti. Ako se visokonaponski priključak izvodi i za potrebe investitora radi funkcioniranja elektronapajanja tunelskih uređaja (rasvjeta, ventilacija, videonadzor, vatrodojava itd.), onda će ti radovi biti vođeni preko nadzornog inženjera.

Broj trafostanica (TS) u tunelu, kao i njihove karakteristike bit će ovisni o dužini tunela i tehničkim karakteristikama kabela za visoki napon. Postavljanje tih trafostanica u tunelske niše i kabliranje kao i njihova zaštita bit će provedena tako da se zadovolje svi uvjeti i propisi za takvu vrstu rada.

Izrada priključka za opskrbu gradilišta vodom

Ova etapa rada obuhvaća izradu vodovodnog priključka s postojeće vodovodne mreže do gradilišta i razvod po gradilištu. Ukoliko nema mogućnosti priključka s postojećeg vodovoda, rad obuhvaća i izradu zahvata (kaptaže) vode na odgovarajućem prirodnom izvoru.

Priključak vodovoda s postojeće vodovodne mreže, odnosno kaptaže, izvodi se prema uvjetima nadležnog vodoupravnog tijela i s izvođačem koji je specijaliziran za te radove.

Svi radovi na izvedbi vodovodnog priključka izvode se prema projektu organizacije građenja i odgovarajućem projektu koji je izrađen na trošak izvođača uz poštivanje svih uvjeta iz vodopravne suglasnosti.

Ako se vodovodni priključak izvodi i za potrebe investitora radi kasnijeg korištenja u eksploataciji tunela (protupožarna voda, pitka voda i sl.), onda će se ti radovi izvoditi i plaćati prema ugovoru. Kontrola kakvoće provodi se tekućim i kontrolnim ispitivanjem za sve stavke radova prema općim tehničkim uvjetima i prema uvjetima iz vodopravne suglasnosti.

]]>