Izvođači radova – pripremite se za natječaje!

SLAVONSKI BROD – Među 13 projekata koji su dobili najviše ocjene za pristup Cards programu, četiri su iz Brodsko-posavske županije. Velik doprinos kvalitetnoj pripremi projekata dao je i CTR, razvojna agencija Brodsko-posavske županije.

“Bila je to prva faza i učenje kako funkcionira EU administracija. Za sve se točno zna kako treba biti odrađeno. Međutim to znači da je i procedura komplicirana. Pri procjeni pazi se na svaki detalj tako da i najbolji projekti mogu propasti. Glavne odrednice koje se očekuju od prijavljenih projekata su da projekt donosi korist široj zajednici, da je u skladu s razvojnim planovima županije, da podiže kvalitetu života stanovnika područja na kojem se projekt provodi, da potiče konkurentnost. Vrlo je važno da projekt koji kandidira za potporu fondova Europske unije bude samoodrživ nakon završetka provedbenog razdoblja”, kaže Dragan Jelić, direktor CTR-a. Jelić kaže kako će većina sredstava koja će stići biti utrošena u neprofitne projekte. Potvrđuje to i odabir prva četiri projekta iz Brodsko-posavske županije uglavnom namijenjena podizanju obrazovnih standarda. Među njima je i Poslovno-inovacijski potporni centar u Industrijskom parku u Novoj Gradiški. Međutim, direktor CTR-a ističe da to ne znači da poduzetnici neće imati koristi. “Poduzetnici će imati priliku javiti se na natječaje za izvođače radova, opremanje objekata i drugo. Za projekte koji su već odobreni objava javnih natječaja ići će na jesen. Glavni nam je cilj da što više izvođača bude s područja naše županije, a potom i iz drugih djelova Hrvatske. Do objave natječaja razgovarat ćemo s potencijalnim izvođačima kako bismo ih pripremili za javljanje na natječaj. I natječaj za izvođače biti će prema standardima Europske unije”, ističe Dragan Jelić. Iz programa Cards projekti iz Brodsko-posavske županije dobili su ukupno 3,7 milijuna eura. U općoj besparici značajna injekcija kapitala u jednu od najnerazvijenijih hrvatskih županija. Sredstva odobrena iz Cards programa moraju biti utrošena u realizaciju projekata do kraja 2008. godine, u suprotnom morat će biti vraćena. Autor: M.VRKLJAN Izvor: www.Glas-Slavonije.hr

]]>