Janaf utrostručio devetomjesečnu dobit

HRVATSKA – Jadranski je naftovod (Janaf) u devet ovogodišnjih mjeseci ostvario 20,5 milijun kuna neto dobiti što je tri puta više nego u istom razdoblju lani kada je dobit toga iznosila 6,4 milijuna kuna.

Ove su godine devetomjesečni poslovni prihodi Janafa povećani za 21,5% na od 207,3 milijuna kuna, a pritom su u njihovoj strukturi prihodi od prodaje u zemlji porasli za 23,2% na 59,2 milijuna kuna, dok su prihodi od prodaje u inozemstvu istovremeno povećani za 24,8% na iznos od 145,5 milijuna kuna. Za razliku od prethodne godine, kada je Janaf ostvario visoke financijske i izvanredne prihode s osnove naplate spornih potraživanja, ove su godine isti bili znatno manji, a iznosili su 8,65 milijuna kuna. Od toga iznosa, 1,68 milijuna kuna se odnosilo na pozitivne tečajne razlike, a 6,97 milijuna kuna na kamate i ostale financijske prihode društva. Zbog navedenog smanjenja, dakle zbog značajnijeg izostanka financijskih i izvanrednih prihoda Janafa, a usprkos snažnom rastu poslovnih prihoda, ukupni su devetomjesečni prihodi Janafa ove godine u odnosu na prošlu smanjeni za 8,3% na iznos od 216 milijuna kuna. Također, ovogodišnji su prihodi od transporta nafte u odnosu na prošlogodišnje povećani za 18%, ali su ipak bili za 3% manji od planiranih. Istovremeno su prihodi od skladištenja nafte povećani za tri puta u odnosu na prošlogodišnje, ali i planirane, dok su prihodi od skladištenja derivata bili neznatno manji od plana, ali za 60% viši od prošlogodišnjih.

Ove se godine devetomjesečni poslovni rashodi Janafa nisu značajnije mijenjali u odnosu na prošlogodišnje te su iznosili 182,5 milijuna kuna. U njihovoj strukturi također nije bilo značajnijih promjena, osim manjeg povećanja troškova osoblja za 1,5% na iznos od 40,5 milijuna kuna. No, zato su financijski rashodi, u odnosu na prošlogodišnje, smanjeni za gotovo četiri puta na devetomjesečni iznos od 20 milijuna kuna, i to ponajviše zahvaljujući značajnom smanjenju negativnih tečajnih razlika, zbog promjena računovodstvenih politika društva. Takav je trend utjecao i na smanjenje ukupnih rashoda Janafa, koji su u usporedbi sa istim razdobljem lani, smanjeni za 14,7% na 195,5 milijuna kuna. U odnosu na kraj prethodne godine, dugoročna je zaduženost Janafa povećana sa 255,4 na 281,9 milijuna kuna, dok su istovremeno kratkoročne financijske obveze smanjene za 45,2 milijuna kuna. Sudeći prema podacima iz izvješća, ali i komentaru uprave društva, Janaf u promatranom razdoblju nije imao nikakvih problema s održavanjem likvidnosti, a sve svoje obveze društvo je podmirivalo pravodobno te je investicije financiralo vlastitim sredstvima. Izvor: www.bankamagazine.hr

]]>