Jedan projekt nedovoljan za gradnju marine

Mali Lošinj – Poglavarstvo navodi da je investitor dužan pridržavati se odredbi Plana mjesta Nerezine a u kojem piše je obvezno izraditi tri idejna arhitektonsko-urbanistička rješenja te ishoditi mišljenje lokalne zajednice

Gradsko poglavarstvo Malog Lošinja smatra da je izgradnja marine u Nerezinama bitna za razvoj i unapređenje naselja, ali i da je potrebno ispitati veličinu zahvata s obzirom na lokaciju. To je jednoglasni zaključak Poglavarstva o Studiji utjecaja na okoliš za marinu i komunalne vezove u Nerezinama. Poglavarstvo navodi da je investitor dužan pridržavati se odredbi Plana mjesta Nerezine (PUMN), a u kojem, među ostalim, stoji da je obvezno izraditi tri idejna arhitektonsko-urbanistička rješenja te provesti raspravu i usaglašavanje i ishoditi mišljenje lokalne jedinice samouprave. Poglavarstvo smatra bitnim da se veličina zahvata u prostoru sagleda u kontekstu održivog razvoja Nerezina, a to je nemoguće na temelju samo jednog idejnog rješenja. Traži se da se izradi studija isplativosti o koristi zahvata za naselje i lokalno stanovništvo te se navodi da je potrebno odvojiti vezove u komercijalne svrhe od broja vezova za potrebe stanovništva, a upitnim se smatra mogućnost uređenja i održavanja plaža uz dubinu mora od deset metara.

Poglavarstvo smatra da je potrebno zadržati pristanište za trajekte kao mogućnost, a do realizacije može doći samo izmjenom Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Ostavlja se mogućnost temeljem Statuta Grada, a na temelju prijedloga Gradskog poglavarstva, da se raspiše referendum među stalnim stanovnicima Nerezina o zahvatu marine. Primjedbe na Studiju Poglavarstvo upućuje Komisiji za ocjenu zahvata na okoliš Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva te Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje. Ira CUPAĆ MARKOVIĆ Izvor: Novi list www.novilist.hr

]]>