Jedini izlaz je u novoj tehnologiji

SPLIT – U Splitsko-dalmatinskoj županiji industrija ima više od 70 posto gubitaka u gospodarstvu. Industrija u ukupnom gospodarskom prihodu sudjeluje s oko 25 posto.

Sadašnja industrijska proizvodnja na razini je 70 posto predratne, a u toj je županiji otvoreno više od 120 stečajeva. Piše to u Regionalnom operativnom planu (ROP), osmišljenom radi rješavanja ključnih razvojnih nedostataka do 2013. godine dugoročnog razvitka županije. Prošlih se pet godina rast industrijske proizvodnje u županiji ubrzava i prosječno iznosi četiri posto godišnje, slično kao i na razini Hrvatske. Na porast industrijske proizvodnje najveći utjecaj ima dinamika brodograđevne industrije, proizvodnje hrane i pića, tekstila i odjeće te proizvoda od metala. Važan utjecaj na rast industrije, piše u ROP-u, imala je gradnja prometnica, osobito autoceste Zagreb-Split. Unatoč porastu ukupne i prerađivačke industrije, stanje je i dalje vrlo teško. Nagomilane poteškoće i dubioze iz ranijih godina znatno opterećuju županijsko gospodarstvo. Zbog nedovoljnog ulaganja, oprema je zastarjela, smanjuje se iskoristivost kapaciteta, opadaju kvaliteta i ekonomičnost… Industrija, osobito tekstilna i kemijska, gubi tržište i propada. Radi poticanja razvitka, u ROP-u se navodi da je potrebno ispitati mogućnost uvođenja suvremenih tehnologija poput informacijsko-komunikacijskih, novih materijala, biotehnologije, laserske tehnologije, tehnologije zaštite okoliša, tehnike mikrosustava, nanotehnologije i ostalih. Irena Dragičević Izvor: www.Vjesnik.hr

]]>