Jednokrilni vanjski zidovi

 

Termička izolacija uvjetuje raspodjelu prema slojevima. Jednokrilni zidovi preuzimaju nosivu funkciju kao i kompletnu toplinsku zaštitu. Kod dvokrilnih ili višekrilnih zidnih stijenki te funkcije su raspoređene: nosivi zid samo parcijalno pridonosi i toplinskoj zaštiti.

Kategorije:

 • jednokrilni vanjski zidovi, ožbukani (a)
 • jednokrilni zidovi s termoizolacijskim spregnutim sistemom (b)
 • jednokrilni vanjski zidovi s fasadom zavjesom
 • jednokrini zidovi s unutarnjom izolacijom
 • jednokrilni neožbukani zidovi

 • Jednokrilni zidovi se izrađuju od vrste opeke manje specifične gustoće- lagana opeka,lagana betonska opeka,opeka od poroznog betona- s laganom žbukom ili žbukom za tanke posteljice. Tržište nudi čitav niz različitih proizvoda, čija se uporaba može dokazati građevno-nadzornim certifikatima.

 • Za certificirane opeke vrijede čak niže računske vrijednosti toplinske provodljivosti , nego su zadane u EU normi 4108 (toplinska zaštita u visokogradnji).Debljine zidova kod jednokrilnih zidova leže u pravilu između 36,5 i 49 cm.

 • U cilju poboljšanja toplinske izolacije zidovi se zaštićuju i vanjskom izolacijom: takozvanom termo-zaštitom ili kao toplinsko-izolacijski spregnuti sistem. Oni se satoje od termoizolacijskog materijala( čvrsta sužva,mineralna vlakna, pluto) i armirane žbuke.

 • Vremenom se nude sve više i transparentni termoizolacijski sistemi (TWD). Alternativa je termoizolacijska žbuka. Kod dvokrilnih zidova se koriste opeke veće specifične gustoće; debljina zidova iznosi uglavnom 24 cm.

 • Sljedeća mogućnost dodatne izolacije jeste i vanjska izolacija s otraga ventiliranim fasadama zavjesama. I tu se debljine zidova kreću oko 24 cm.

 • Vanjski zidovi s unutarnjom izolacijom koriste se najprije u području sanacije starih objekata, kada nisu mogući zahvati na fasadi. Tu treba voditi računa o građevno-fizikalno korektim zidnim konstrukcijama, kako bi se izbjegla pojava kondenzata te formiranje plijesni.

 • Jednokrilni zidovi se sastoje pojednostavljeno rečeno također od dva sloja: jednog stražnjeg zida i prednjeg zida postojanog na mraz, koji su odvojeni ožbukanom fugom debljine 2 cm. Visoki zahtjevi postavljaju se pred izvedbu fuga , koje moraju biti postojane na vremenske utjecaje.Iz razloga toplinske izolacije jednokrilni zidovi se rijetko izvode.
]]>