Još nešto o gradnji na Cvjetnom trgu

ZAGREB – Vrlo žučna diskusija o prijedlogu gradnje u najužem centru grada Zagreba – Cvjetni trg, koju prati i akcija sakupljana potpisa (preko 50.000 potpisa zainteresiranih građana protivnika takve konkretne inicijative), potakla nas je da saznamo kako stvarno stanovništvo gleda na pitanje interpolacije – izgradnje novih objekata u starim jezgrama naših gradova, a kako na «projekt Horvatinčić» gledaju sami građani Zagreba.

Odgovori stanovništva u Hrvatskoj (n=1000 ispitanika) o izgradnji novih objekata moderne/suvremene arhitekture u starim jezgrama gradova uglavnom je negativan (prikaz u %): – pozitivan/uglavnom pozitivan 21 – negativan/uglavnom negativan 70 – ne zna/ne može ocijeniti 9 100 Takvom «umetanju» novih objekata u stara povijesna tkiva gradova najviše se protive stanovnici Istre i Primorja (87%) te Dalmacije (76%). Građani Zagreba i okolice nešto su umjereniji jer svoje protivljenje iskazuje njih 64%. Pozitivan stav, više od prosjeka – 21%, iskazuju građani Zagreba s okolicom (27%) i oni iz Slavonije (26%). U Dalmaciji je takvih samo 12%, a u Istri s Primorjem i Gorskim Kotarom tek 7%. Pitali smo posebno, samo građane Zagreba (n= 249) i okolice, što misle tko bi trebao «presuditi» u konkretnom slučaju «Cvjetni trg» (odgovori u %): – struka 42 – javnost/građani 56 – kapital 2 100 Za prevagu mišljenja struke nešto su više muški ispitanici i osobe između 40 i 59 godina starosti. S druge strane, uvažavanje mišljenja javnosti nešto je važnije za mlađe ispitanika (15 do 29 godina).

I konačno, građani Zagreba dali su svoje mišljenje i o tome tko će stvarno presuditi u vezi s gradnjom na Cvjetnom trgu (u%): – struka 15 – javnost/građani 20 – kapital 67 100 Iako bi sami građani, kao i struka trebali imati zapažen utjecaj, rezultati istraživanja pokazuju da 2/3 građana smatra da će oko gradnje na Cvjetnom trgu presuditi isključivo – kapital. O istraživanju: omnibus anketa/travanj 2007. – osobna anketa u kućanstvu (n=1000 ispitanika; reprezentativan uzorak ; na pitanja o projektu vezanom uz Cvjetni trg odgovaraju samo građani grada Zagreba s okolicom. GfK Grupa jedan je od vodećih međunarodnih instituta za istraživanje tržišta (treća pozicija u Europi i četvrta u svijetu). Ukupno ima više od 120 podružnica, u preko 90 zemalja, s preko 5000 zaposlenika u punom radnom vremenu. Poslovanje se odvija u pet strateških poslovnih cjelina: kontinuirana istraživanja proizvoda široke potrošnje – paneli (CONSUMER TRACKING), kontinuirana istraživanja za trajna potrošna dobra – paneli (NON FOOD TRACKING), medijska istraživanja (MEDIA RESEARCH), istraživanja u području farmaceutike (HEALTH CARE) i ad hoc istraživanja u raznim tržišnim područjima (AD HOC RESEARCH). GfK HRVATSKA počinje s radom u jesen 1999. godine, integrirajući renomirane lokalne istraživačke institute – CEMU i Gral – Iteo. Preko 45 stalno zaposlenih djelatnika (s područja psihologije, sociologije, informatike i ekonomije) čine vodeću istraživačku kuću u Hrvatskoj. Raspolažemo nacionalnom mrežom od preko 900 anketara i osam regionalnih koordinatora, te suvremeno opremljenim studijem za grupne diskusije i telefonska (CATI) istraživanja GfK-Centar za istraživanje tržišta d.o.o. PR Manager: Vlasta Kroflin Fišer, M.Sc. 10 000 Zagreb, Draškovićeva 54 Tel. (01) 49 21 222 (kućni 104) Fax (01) 49 21223 E-mail: vlasta.kroflin-fiser@gfk.hr www.gfk.hr, www.gfk.com

]]>