Kako spriječiti svjetlosno zagađenje?

Stoga vas na ovom mjestu želimo upoznati s problemom, njegovim uzrocima i posljedicama te načinom njegovog rješavanja. Želimo pružiti potporu projektima zamjene neefikasne vanjske/javne rasvjete rasvjetom boljih svjetlotehničkih i energetskih karakteristika. Ovakvi se projekti sve više provode po gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, a mi se nadamo da će ih biti još više. Pravilnim izborom vanjske rasvjete smanjit će se potrošnja električne energije, ostvarit će se novčane uštede, smanjit će se negativni učinci po okoliš te očuvati zvjezdano nebo!

Što je svjetlosno zagađenje?

Svjetlosno zagađenje je svaka nepotrebna/nekorisna emisija umjetne svjetlosti u prostor izvan zone koju je potrebno osvijetliti (ceste, ulice, trga, spomenika, reklame…). Svako emitiranje umjetnog svjetla u područja gdje je ono nepotrebno ili neželjeno rezultira zagađenjem neba i okoline viškom svjetlosti odnosno nestankom noći. Astronomi su bili prvi znanstvenici koji su ukazali na ovoj problem. Neke europske zemlje (Češka, neke pokrajine u Italiji) u svojim zakonima o rasvjeti ukazuju na problem svjetlosnog zagađenja i propisuju vrste rasvjetnih tijela koja se smiju odnosno ne smiju upotrebljavati u instalacijama javne rasvjete.

Uzroci svjetlosnog zagađenja su:

neodgovarajući dizajn rasvjetnih tijela je nepravilna montaža rasvjetnih tijela

Brojna rasvjetna tijela su dizajnirana tako da svjetlost emitiraju u gotovo svim smjerovima. Time se svjetlost nepotrebno rasipa, umjesto da se usmjeri samo na površinu koju treba rasvijetliti. Takva rasvjetna tijela imaju plexi/staklenu kuglu ili polukuglu izbačenu izvan kućišta rasvjetnog tijela, a po izvedbi ih dijelimo na nezaštićena i poluzaštićena rasvjetna tijela. Slika prikazuje nezaštićeno rasvjetno tijelo. Takva rasvjetna tijela emitiraju svjetlost u gotovo svim smjerovima, a iskoristivost emitirane svjetlosti za rasvjetljavanje željene površine (ulice) je svega 10-30%. Ovakva rasvjetna tijela kod nas su, na žalost, izuzetno česta.

Sljedeća slika prikazuje poluzaštićeno rasvjetno tijelo. Takva rasvjetna tijela imaju nešto bolje karakteristike u odnosu na nezaštićena, ali i dalje značajan postotak emitirane svjetlosti nepotrebno rasvjetljava horizont odnosno nebo (iskoristivost emitirane svjetlosti za rasvjetljavanje željene površine ovisi o modelu i načinu montaže, a kreće se između 30 i 70%). Situacija je još gora ukoliko se, kako je kod nas i uobičajeno, ovakvo rasvjetno tijelo postavi pod određenim kutem u odnosu na horizont. Naime, ukoliko su rasvjetna tijela montirana pod nekim kutem u odnosu na horizont, svjetlost se nepotrebno emitira prema horizontu odnosno prema nebu. Dakle, kvalitetna rasvjetljenost postiže se uporabom rasvjetnih tijela čiji je dizajn takav da usmjerava svjetlost na željenu površinu. Rasvjetna tijela potrebno je postaviti horizontalno u odnosu na horizont!

Posljedice svjetlosnog zagađenja su višestruke:

Posljedice po okoliš

Nesmetana i jasna izmjena dana i noći temeljna je odrednica čitavog ekosustava. Zbog svjetlosnog onečišćenja dolazi do poremećaja u prirodnim ciklusima – noći nestaju, a dan postaje neizdrživo dug, zbog čega noćne životinje nemaju dovoljno vremena za hranjenje, dnevne životinje nemaju dovoljno vremena za odmor, previše svjetla izaziva dezorijentaciju, gubitak staništa… Osim toga, uporaba rasvjetnih tijela koja nepotrebno rasipaju svjetlost je najčešće energetski izrazito neučinkovita – potrošnja električne energije je nepotrebno velika, a samim tim se povećavaju novčani izdaci kao i negativni učinci po okoliš.

Ekonomske posljedice

Kao što smo već istakli, neodgvarajuća vanjska rasvjeta može biti energetski vrlo neučinkovita – potrošnja električne energije može biti čak 30-40% viša nego uz uporabu potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela s odgovarajućim izvorom svjetlosti, koji daju istu ili čak bolju razinu rasvjetljenosti. Većina proizvođača u svom asortimanu proizvoda nudi potpuno zaštićena rasvjetna tijela i njihova cijena nije viša u usporedbi s nezaštićenim ili poluzaštićenim rasvjetnim tijelima. Također, ovakva rasvjeta nije nikakva posebna \”visoka\” tehnologija, koja bi zahtijevala posebne alate i postupke za postavljanje i održavanje. Štoviše, troškovi eksploatacije potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela niži su od troškova eksploatacije ostalih, neodgovarajućih rasvjetnih tijela (zamjene žarulja su rijeđe, utjecaj zaprljanja i atmosferskih prilika nije tako izražen i sl.). Dakle, postavljenjem odgovarajuće \”dobre\” rasvjete ostvaruju se značajne uštede, kako energetske tako i novčane.

Sigurnosne posljedice

Neodgovarajuća javna rasvjeta može nepovoljno utjecati na javnu/privatnu sigurnost kao i na sigurnost u prometu. Naime, ukoliko je mjesto ili objekt neodgovarajuće rasvjetljen, umjesto kontrole objekta imamo efekt svjetlosti koja blješti na sve strane i time onemogućava pregled i kontrolu štićenog objekta. Većina javne rasvjete namijenjena je osvjetljavanju prometnica i osiguravanju sigurnosti u prometu. No, loše projektirana i postavljena rasvjeta proizvodi snažno blještanje, otežavajući tako pravovremeno uočavanje drugih sudionika u prometu te opasnosti na cesti. Nagli prijelazi svjetlo/tama također smanjuju sigurnost u prometu, jer izazivaju kratkotrajno sljepilo. Stoga, izvor svjetla u rasvjetnom tijelu ne smije biti vidljiv, a svjetlost treba biti usmjerna prema dolje, na cestu. Upravo su to odlike potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela.

Ljudsko zdravlje

U novije vrijeme sve se više pažnje poklanja utjecaju svjetlosnog zagađenja na ljudsko zdravlje. Istraživanja pokazuju da umjetna rasvjeta utječe i na ljude – dolazi do poremećaja sna, životnog ritma, a neke studije čak pokazuju i mogućnost hormonalnih poremećaja (posebice vezanih uz hormon melatonin, koji se lući noću dok spavamo), koji mogu uzrokovati razna oboljenja. Valja istaknuti da je ovo područje relativno novo i nedovoljno istraženo, ali dosadašnja istraživanja ipak ukazuju na određene negativne učinke svjetlosnog zagađenja na ljudsko zdravlje.

Posljedice u astronomiji

Prvi znanstvenici koji su počeli upozoravati na problem svjetlosnog onečišćenja bili su astronomi, kojima učinci svjetlosnog zagađenja onemogućavaju promatranja i istraživanja. Naime, rezultat svjetlosnog zagađenja je bijela ili narančasta izmaglica, (eng. sky glow), koja onemogućava promatranje nebeskih tijela. Budući da se gradska svjetla vide i s velikih udaljenosti, zvjezdarnice se moraju graditi na sve udaljenijim i osamljenijim mjestima.

Rješenje problema – potpuno zaštićena rasvjetna tijela

Riješenje problema svjetlosnog zagađenja pronalazi se u uporabi isključivo potpuno zaštićenih rasvjetnih tijela (eng. full cut-off). S donje strane imaju ravno staklo, a jeftinije izvedbe su bez stakla. Oblikom reflektora rasvjetnog tijela usmjerava se svijetlost, a dodatna kontrola svjetlosne emisije može se postići pomicanjem žarulje po vodilici unutar rasvjetnog tijela. Rasvjetna tijela postavljaju se horizontalno u odnosu na horizont (ne pod kutem!) i ona rasvjetljavaju samo ciljanu površinu, bez nepotrebnog emitiranja svjetlosti na strane i prema nebu. Cijena im je ista pa čak i niža nego ostalim rasvjetnim tijelima, a značajne se uštede postižu na račun bolje energetske učinkovitosi (oko 30%) te jednostavnijeg, sigurnijeg i ekonomičnijeg održavanja.